Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ο αστικός ιστός των Κουνουπιδιανών: χωρικές επεμβάσεις, συνδέσεις και επέκταση της περιοχής

Andreaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D61606F3-F874-41C0-B745-B461FCCD3BA4
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Ανδρεάκη, "Ο αστικός ιστός των Κουνουπιδιανών: χωρικές επεμβάσεις, συνδέσεις και επέκταση της περιοχής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81753
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Κουνουπιδιανά, ως προάστιο των Χανίων, ξεκίνησαν να αναπτύσσονται από το 1880μ.Χ. και συνεχίζουν ως σήμερα, με σημαντική αύξηση του πληθυσμού να σημειώνεται από το 1990μ.Χ. και μετά. Παρότι είναι μια καινούρια περιοχή δεν έχει ρυμοτομικό σχέδιο, ούτε ακολουθούνται συγκεκριμένοι όροι δόμησης. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών προβλημάτων στην περιοχή, όπως μεγάλα μη ρυμοτομημένα τμήματα, αδιέξοδα, χωματόδρομοι, έλλειψη πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, αλλά παρατηρείται και μη οργάνωση χρήσεων γης, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και έλλειψη δημόσιου χώρου υγείας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνονται προτάσεις πύκνωσης αραιοδομημένων τμημάτων της περιοχής, καθώς η αύξηση του πληθυσμού είναι ραγδαία, ρυμοτόμηση της περιοχής με οδηγό το ανάγλυφο, οργάνωση του οδικού δικτύου για καλύτερη και ασφαλέστερη μετακίνηση οδηγού, πεζού, ποδηλάτη και ΜΜΜ, δημιουργίας δικτύου πρασίνου, καθώς ΒΑ της περιοχής βρίσκεται το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας και οργάνωση των χρήσεων γης για την αποφόρτιση του πυρήνα της. Οι ενέργειες αυτές προτείνονται με σκοπό την επίλυση των βασικών προβλημάτων της περιοχής, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δικτύων της και την επέκταση της, έτσι ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές λανθασμένες κινήσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά