Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αυτοματοποιημένη συσχέτιση χωρικών χαρακτηριστικών για τον εντοπισμό μινωϊκών ευρημάτων μέσω γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος

Sartzetaki Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73AA8D4E-DA66-43B3-AC57-42BE4ED846B8
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σαρτζετάκη, "Αυτοματοποιημένη συσχέτιση χωρικών χαρακτηριστικών για τον εντοπισμό μινωϊκών ευρημάτων μέσω γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81797
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.) προσφέρουν πληθώρα εργαλείων και μεθοδολογιών για την οργάνωση, επεξεργασία, και απεικόνιση χωρικών δεδομένων επιφέροντας έτσι νέες τεχνολογικές και ερευνητικές προσεγγίσεις σε επιστήμες όπως η αρχαιολογία. Η γεωγραφική θέση αρχαιολογικών ευρημάτων κινητών ή μη, βασίζεται σε χωρικές ή χρονικές τάσεις, επιλογές, φαινόμενα, διεργασίες, συνθήκες, συσχετίσεις, των οποίων η γνώση είναι μεν ελλιπής, αλλά μπορεί να προσεγγιστεί μερικώς από συστήματα μοντελοποίησης με κύρια αναφορά στο γεωγραφικό χώρο. Στην παρούσα εργασία προτείνεται η σύνθεση μιας σειράς χωρικών και χρονικών συσχετίσεων μεταξύ αρχαιολογικών, γεωγραφικών, ανθρωπογενών και φυσικών δεδομένων, για την πρόβλεψη θέσεων αρχαιολογικών ευρημάτων μέσω ενός Σ.Γ.Π. Ως περίπτωση μελέτης επιλέχθηκε η περιοχή Ακρωτηρίου του Ν. Χανίων. Για την συγκεκριμένη περιοχή συλλέχθηκαν στοιχεία από φορείς της δημόσιας διοίκησης, υψομετρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα αρχαιολογικών θέσεων της περιοχής ενδιαφέροντος από το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (GeoSat ReSeArch Lab) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Στα πλαίσια της εργασίας, αναπτύχθηκαν αυτόματα και ημιαυτόματα εργαλεία προσδιορισμού χωρικών και χρονικών ιδιοτήτων/συσχετίσεων και δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει τη διατύπωση και ανάκτηση σύνθετων ερωτημάτων για συγκεκριμένες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη και την παράμετρο του χρόνου. Μεταξύ των νέων τύπων δεδομένων και ερωτημάτων με την εισαγωγή της έννοιας της αυτοσυσχέτισης μεταξύ των ίδιων των ευρημάτων, το Σ.Γ.Π. δύναται να δημιουργεί σειρά σύνθετων πιθανοτικών χαρτών πρόβλεψης ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων στην εκάστοτε περιοχή μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά