Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του χώρου στις διαβατήριες τελετές

Tsichli Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0647FB57-430D-4ABF-8944-D39B3478867C
Έτος 2019
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Τσίχλη, "Η συμβολή του χώρου στις διαβατήριες τελετές", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81802
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην συγκεκριμένη ερευνητική εργασία πραγματώνεται η διερεύνηση της συμβολής του χώρου, φυσικού και ανθρωπογενούς στην συγκρότηση της τελετουργικής διαδικασίας και ειδικότερα στις τελετές εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως διαβατήριες. Έτσι, αναζητάται η συμβολή των αρχετύπων, των συμβόλων και των εντυπωμένων μυθικών στοιχείων καθώς και ευρύτερα των χώρων εκείνων που ως φορείς νοημάτων επιδρούν στην συναίσθηση, την ψυχή και την νόηση του ατόμου με στόχο την υπέρβαση της πραγματικότητας και την μετάβασή του σε μία νέα κοινωνική, πνευματική και σωματική κατάσταση μέσω της τελετουργίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ενασχόληση με το αντικείμενο των τελετουργικών, μυσταγωγικών εκείνων χώρων οι οποίοι διαθέτουν στην σύνταξή τους αρχέπα-σύμβο λα και δομικά στοιχεία, που όλα μαζί συμβάλλουν στην επίτευξη των τελετουργιών της διάβασης, της μετάβασης δηλαδή του ατόμου από μία παλαιά σε μία νέα κατάσταση. Ως αποτέλεσμα επιλέγονται παραδείγματα από τον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση τις διαφορετικές διαβατήριες τελετές και αυτά είναι: το Νεκρομαντείο του Αχέροντα και η Πυραμίδα του Χεφρήνου που αναφέρονται στην τελετή του Θανάτου, ο Αρχαιολογικός Χώρος της Ελευσίνας και το Ιερό της Βραυρωνίας Αρτέμιδος που αφορούν την τελετή της Μύησης, και τέλος το Ασκληπιείο της Επιδαύρου που αφορά την τελετή της Ίασης. Εν κατακλείδι, μετά την ανάλυση και την διερεύνηση των παραπάνω συνιστωσών, επισημαίνονται το ποια είναι εκείνα τα κοινά στοιχεία μεταξύ των τελετουργικών αυτών χώρων και το πως αυτοί συνδέονται με τον φυσικό τόπο, ποιές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ τους , αλλά και ποια είναι εκείνα τα αρχέτυπα που έχουν την μέγιστη συμβολή στην μεταβολή της ψυχονοητικής κατάστασης του ατόμου και άρα στην επίτευξη του τελετουργικού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά