Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πλήρης σχεδιασμός του προγράμματος ροής πολφού και της αντλίας σε γεωτρήσεις

Balac Srdan

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B00EB46-895E-46FB-ADAB-310BFE5C112D
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Srdan Balac, "Πλήρης σχεδιασμός του προγράμματος ροής πολφού και της αντλίας σε γεωτρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81837
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι γεωτρητικές δράσεις πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά καθώς απαιτείται ισορροπία μεταξύ της αποδοτικότητας του γεωτρητικού σχεδίου και της δαπάνης. Τα θέματα υδραυλικής του γεωτρητικού πολφού αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες στο ύψος της δαπάνης. Οι αντλίες πολφού πρέπει να εξασφαλίζουν τον καθαρισμό της γεώτρησης από τα τρίμματα και να συνεισφέρουν στη μεγιστοποίηση του ρυθμού διάτρησης. Για αυτό το λόγο η ροή του πολφού θα πρέπει να υπερνικά τις τριβές μεταξύ του ρευστού και των σωληνώσεων ή του τοιχώματος της γεώτρησης. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζει την πολύ μεγάλη απώλεια πίεσης στα ακροφύσια του κοπτικού άκρου. Τα υδραυλικά θέματα του πολφού μπορούν να βελτιστοποιηθούν μεταβάλλοντας τον πολφό, την παροχή και το μέγεθος των ακροφυσίων. Ελαχιστοποιώντας τις απώλειες πίεσης επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του κοπτικού άκρου και βελτιστοποίηση της χρήσης της πίεσης της αντλίας. Για τον προσδιορισμό της απώλειας πίεσης απαιτείται η γνώση της ρεολογίας (Νευτώνιας ή μη) και του προφίλ ροής (στρωτή, τυρβώδης) του πολφού στο σύστημα γεώτρησης. Βάσει αυτών προσδιορίζεται ο αριθμός Reynolds κι εν τέλει η πτώση πίεσης. Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη βελτιστοποίηση των υδραυλικών θεμάτων μίας γεώτρησης επικεντρώνοντας στο σχεδιασμό της αντλίας πολφού με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της γεωτρητικής εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της γεώτρησης, ιδίως σε κεκλιμένες γεωτρήσεις όπου η υδραυλική είναι σημαντικά πιο σύνθετη λόγω της κλίσης της τροχιάς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά