Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η πολεοδομική εξέλιξη και ανάλυση του Εμπορείου Θήρας και η επίδραση του τουριστικού φαινομένου στη σημερινή εποχή

Kareli Roumpini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/29AFCC23-1C9A-45BD-9573-CDF74959BC3A
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ρουμπίνη Καρέλη, "Η πολεοδομική εξέλιξη και ανάλυση του Εμπορείου Θήρας και η επίδραση του τουριστικού φαινομένου στη σημερινή εποχή", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81842
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι παραδοσιακοί οικισμοί αποτελούν σημαντικό κομμάτι της λαϊκής αρχιτεκτονικής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη της δημιουργίας τους και στη συνέχεια η διατήρηση τους ως δυναμικό τμήμα της σύγχρονης ζωής, μιας και η κατοίκησή τους είναι συνεχόμενη. Στα τέλη του 20ου και κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα η χώρα μας βιώνει μεγάλη και εν πολλοίς ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του τουρισμού με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα το νησί της Σαντορίνης. Οι παραδοσιακοί νησιωτικοί οικισμοί δέχονται την πίεση αυτής της ανάπτυξης και παρουσιάζεται η αναγκαιότητα για την προστασία τους από την επίδραση του τουρισμού.Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι η μελέτη του παραδοσιακού οικισμού του Εμπορείου στη Σαντορίνη και η διαχρονική εξέλιξη της μορφής του. Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό παράδειγμα οχυρού οικισμού των Κυκλάδων που έχει αναπτυχτεί περιμετρικά από τον οχυρωματικό περίβολο του αρχικού κάστρου (Καστέλι).Αρχικά, πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στον ορισμό των παραδοσιακών οικισμών, τα χαρακτηριστικά τους στην Ελλάδα και το νομικό πλαίσιο που τους διέπει.Στη συνέχεια, μελετάται η ιστορική εξέλιξη του νησιού αλλά και του συγκεκριμένου οικισμού. Αναφέρονται συνοπτικά οι οικισμοί του νησιού και αναλύονται οι τύποι κατοικίας που συναντώνται στο Εμπορείο. Γίνεται προσπάθεια ανάγνωσης των κατοικιών στο Καστέλι του Εμπορείου σε πολεοδομικό επίπεδο, και μελετάται παράλληλα η σχέση δημόσιου και ιδιωτικού χώρου του παραδοσιακού οικισμού εντός και εκτός του οχυρωμένου τμήματος.Με σημερινή επιτόπια έρευνά, έγινε πολεοδομική καταγραφή και ανάλυση όλου του σημερινού οικισμού. Επίσης εξετάζονται οι φάσεις που έχουν αποτυπωθεί στο σημερινό ιστό καθώς και οι παράγοντες που επηρέασαν τη μορφή του.Τέλος, εντοπίζεται και αξιολογείται η επίδραση που έχει ο τουρισμός στον συγκεκριμένο οικισμό λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή μορφή του και τη δυναμική της εξέλιξής του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά