Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Exploring the potential of sentinels-1 & 2 of the Copernicus mission in support of rapid and cost-effective wildfire assessment

Colson Daniel, Petropoulos Georgios, Ferentinos, Konstantinos P., 1975-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6F8B5BEB-AF8B-41E5-AFFD-156FA60A6E6A
Έτος 2018
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά D. Colson, G. P. Petropoulos and K. P. Ferentinos, "Exploring the potential of sentinels-1 & 2 of the Copernicus mission in support of rapid and cost-effective wildfire assessment," Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf., vol. 73, pp. 262-276, Dec. 2018. doi: 10.1016/j.jag.2018.06.011 https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.06.011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The present study explores the use of the recently launched Sentinel-1 and -2 data of the Copernicus mission in wildfire mapping with a particular focus on retrieving information on burnt area, burn severity as well as in quantifying soil erosion changes. As study area, the Sierra del Gata wildfire occurred in Spain during the summer of 2015 was selected. First, diverse image processing algorithms for burnt area extraction from Sentinel-2 data were evaluated. In the next step, burn severity maps were derived from Sentinel-2 data alone, and the synergy between Sentinel-2 & Sentinel-1 for this purpose was evaluated. Finally, the impact of the wildfire to soil erodibility estimates derived from the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) model implemented to the acquired Sentinel images was explored. In overall, the Support Vector Machines (SVMs) classifier obtained the most accurate burned area mapping, with a derived accuracy of 99.38%. An object-based SVMs classification using as input both optical and radar data was the most effective approach of delineating burn severity, achieving an overall accuracy of 92.97%. Soil erosion mapping predictions allowed quantifying the impact of wildfire to soil erosion at the studied site, suggesting the method could be potentially of a wider use. Our results contribute to the understanding of wildland fire dynamics in the context of the Mediterranean ecosystem, demonstrating the usefulness of Sentinels and of their derived products in wildfire mapping and assessment.

Υπηρεσίες

Στατιστικά