Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνθήκης MARPOL Annex VI

Palingini Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/261DBD13-C31D-4AE3-815C-FD516B63991B
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Παλιγγίνη, "Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συνθήκης MARPOL Annex VI", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81914
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στις σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές ελέγχου καυσίμων ναυτιλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL Annex VI. Oι αναλυτικές τεχνικές ελέγχου που αναπτύχθηκαν με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων ήταν η μέτρηση ιξώδους και πυκνότητας με την συσκευή Stabinger SVM 3000, η Φασματοσκοπία Υπερύθρου (FTIR), η αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας (GC-MS) με σύστημα μικροεκχύλισης στερεής φάσης (SPME), καθως και ο φθορισμός Ακτίνων Χ (XRF). Oι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν σε ένα σύνολο 37 δειγμάτων ναυτιλιακών καυσίμων, 17 υπολειμματικών ναυτιλιακών καυσίμων (μαζούτ) και 20 αποσταγματικών (ντήζελ). Επιμολύνσεις στα καύσιμα ταυτοποιήθηκαν με βάση τα MS χρωματογραφήματα και τα IR φάσματα τους, χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες της Agilent (NIST 14) και της Lloyd’s Register S.A. Mία σειρά από 72 αρωματικές ενώσεις ταυτοποιήθηκαν επίσης και αξιολογήθηκαν. Οι σημαντικότερες επιμολύνσεις που εντοπίστηκαν ήταν οι βενζοδιόλες,οι φαινόλες, το στυρένιο και τα λιπαρά οξέα μεθυλεστέρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρηθέντων φυσικών ιδιοτήτων των καυσίμων και των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν, πραγματοποίηθηκε κατάταξη των καυσίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά ISO 8217.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά