Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη δυναμικού ψηφιακού ακοογράμματος

Golfidis Antonios-Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D8C5F82D-A2AF-46B5-9E07-1D4FE12E5294
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος-Ανδρέας Γκολφίδης, "Ανάπτυξη δυναμικού ψηφιακού ακοογράμματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81955
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Tα προβλήματα ακοής συναντώνται σε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό υπάρχει η ανάγκη εύκολης και έγκαιρης διάγνωσης των βαρηκοϊών. Στη διπλωματική αυτή περιγράφεται η ανάπτυξη ενός ψηφιακού ακοογράμματος το οποίο έχει τη μορφή εφαρμογής και επιτρέπει στον εξεταζόμενο να ελέγξει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακοή του με σκοπό την επίσκεψή του σε ιατρείο ΩΡΛ. Στην εργασία παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία της ακοής, του ήχου και των βαρηκοϊών. Γίνεται περιγραφή της διαδικασίας του ακοογράμματος ΩΡΛ, μία σύνοψη της εφαρμογής και το κατά πόσο αυτή συμμορφώνεται με τα διεθνή Standards. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος ισοστάθμισης διαφορετικών ακουστικών και η μετατροπή από dBFS σε dBSPL και dBHL. Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής εκτελέστηκε πείραμα σε άτομα με σκοπό τη σύγκριση του ψηφιακού ακοογράμματος με το ακοόγραμμα ΩΡΛ. Βάσει των αποτελεσμάτων του πειράματος, εφαρμόστηκε στατιστική παλινδρόμηση με σκοπό την ελαχιστοποίηση της μέσης τετραγωνικής απόκλισης του ψηφιακού ακοογράμματος και του ακοογράμματος ΩΡΛ. Έγινε δοκιμή με 4 διαφορετικούς μετασχηματισμούς και παρουσιάζονται γραφικές παραστάσεις οι οποίες δείχνουν την βελτίωση που επιφέρουν τα μοντέλα πρόβλεψης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά