Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στις συλλογές/υπο-κοινότητες της κοινότητας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αναζήτησης

Συλλογές

Τελευταίες Υποβολές

 16-30 από 123 αποτελέσματα
16 M. Giannaraki, N. Moumoutzis, E. Kourkoutas and K. Mania, “ADDventurous rhythmical planet: a 3D rhythm-based serious game for social skills development of children with ADHD,” in Internet of Things, Infrastructures and Mobile Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing, M.E. Auer, T. Tsiatsos, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2021, pp. 582–593, doi: 10.1007/978-3-030-49932-7_55.2023-07-07
17 N. Moumoutzis, A. Koukis, M. Christoulakis, I. Maragkoudakis, S. Christodoulakis and D. Paneva-Marinova, “PerFECt: a performative framework to establish and sustain onlife communities and its use to design a mobile app to extend a digital storytelling platform with new capabilities,” in Internet of Things, Infrastructures and Mobile Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing, M.E. Auer, T. Tsiatsos, Eds., Cham, Switzerland: Springer Nature, 2021, pp. 1002–1014, doi: 10.1007/978-3-030-49932-7_93.2023-07-07
18 N. Spanoudakis, K. Kostis, and K. Mania, "Web-Gorgias-B: argumentation for all," in Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2021), virtual event, 2021, vol. 2, pp. 286-297, doi: 10.5220/0010269402860297.2023-06-29
19 G. Daskalogrigorakis, A. McNamara and K. Mania, “Holo-Box: Level-of-Detail glanceable interfaces for augmented reality,” presented at the ACM SIGGRAPH 2021 Posters, virtual event, 2021, doi: 10.1145/3450618.3469175.2023-06-26
20 A. Kontaxakis, A. Deligiannakis, H. Arndt, S. Burkard, C.-P. Kettner, E. Pelikan, and K. Noack, “Real-time processing of geo-distributed financial data,” in Proceedings of the 15th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems (DEBS 2021), virtual event, 2021, pp. 190–191, doi: 10.1145/3465480.3467842.2023-06-23
21 E. Kougioumtzi, A. Kontaxakis, A. Deligiannakis and Y. Kotidis, “Towards creating a generalized complex event processing operator using FlinkCEP: architecture & benchmark,” in Proceedings of the 15th ACM International Conference on Distributed and Event-based Systems (DEBS 2021), virtual event, 2021, pp. 188–189, doi: 10.1145/3465480.3467841.2023-06-23
22 N. Giatrakos, E. Kougioumtzi, A. Kontaxakis, A. Deligiannakis and Y. Kotidis, “EasyFlinkCEP: big event data analytics for everyone,” in Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM 2021), virtual event, 2021, pp. 3029–3033, doi: 10.1145/3459637.3482094.2023-06-13
23 A. Polychronakis, G. - A. Koulieris and K. Mania, “Emulating foveated path tracing,” presented at the 14th ACM SIGGRAPH Conference on Motion, Interaction and Games (MIG 2021), virtual event, 2021, doi: 10.1145/3487983.3488295.2023-06-02
24 M. Roumeliotis and K. Mania, “Development of a wearable embedded system providing tactile and kinesthetic haptics feedback for 3D interactive applications,” presented at the SIGGRAPH Asia 2021 Posters (SA '21), Tokyo, Japan, 2021, doi: 10.1145/3476124.3488653.2023-06-01
25 K. Mania, A. Psalti, D. -M. Lala, M. Tsakoumaki, A. Polychronakis, A. Rempoulaki, M. Xinogalos and E. Maravelakis, "Combining 3D surveying with archaeological uncertainty: the metopes of the Athenian Treasury at Delphi," presented at the 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), Chania Crete, Greece, 2021, doi: 10.1109/IISA52424.2021.9555568.2023-05-23
26 Νικόλαος Τζήμος, "Κατανεμημένη και Online διατήρηση γραφικών μοντέλων στο Apache Flink", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 20232023-05-16
27 S. Kirakosian, G. Daskalogrigorakis, E. Maravelakis and K. Mania, "Near-contact person-to-3D character dance training: comparing AR and VR for interactive entertainment," presented at the 2021 IEEE Conference on Games (CoG), Copenhagen, Denmark, 2021, doi: 10.1109/CoG52621.2021.9619037.2023-05-16
28 N. Moumoutzis, N. A. Rigas, C. Xanthaki, Y. Maragkoudakis, S. Christodoulakis, D. Paneva-Marinova and L. Pavlova, "Using the PerFECt framework to invent playful learning activities for exploring the binary system," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1237-1246, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453986.2023-05-10
29 G. Daskalogrigorakis, S. Kirakosian, A. Marinakis, V. Nikolidakis, I. Pateraki, A. Antoniadis and K. Mania, "G-Code Machina: a serious game for G-code and CNC machine operation training," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1434-1442, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453982.2023-05-10
30 M. Giannaraki, N. Moumoutzis, Y. Papatzanis, E. Kourkoutas and K. Mania, "A 3D rhythm-based serious game for collaboration improvement of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)," in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Vienna, Austria, 2021, pp. 1217-1225, doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9453999.2023-05-10
Pages: |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |...