Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οπτικοποίηση χώρο-χρονικών διαδικασιών επάνω σε Google χάρτες

Sifakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C6D7A3A7-D666-4805-BA2F-B0A5ED6BC4B1
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Σηφάκης, "Οπτικοποίηση χώρο-χρονικών διαδικασιών επάνω σε Google χάρτες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82035
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρουσίαση χώρο-χρονικών διαδικασιών αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέτοιες διεργασίες αποτελούν αντικείμενα του επίσημου προγράμματος σπουδών και σχετίζονται με μαθήματα όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση κ.τ.λ., αλλά και με τομείς όπως η αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Οι εκπαιδευόμενοι (μαθητές ή επαγγελματίες) αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα κατά την εκπαίδευσή τους, τα οποία οφείλονται στην απουσία μιας αποτελεσματικής αναπαράστασης και των απαραίτητων εξηγήσεων. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η μοντελοποίηση με συστηματικό τρόπο και η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος μάθησης που θα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να εξερευνούν τις χώρο-χρονικές διαδικασίες διαδραστικά. Το ViSTPro (Visualization of Spatio-Temporal Processes) αποτελεί την πλατφόρμα που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τον εκπαιδευόμενο να εξερευνήσει ενεργητικά τα εμπλουτισμένα σενάρια που δημιουργεί ο εκπαιδευτής διαδικτυακά. Η αναπαραγωγή ενός σεναρίου περιλαμβάνει την γραφική παρουσίαση των σχηματισμών, των κινήσεων και των αλληλεπιδράσεών τους επάνω στους χάρτες της Google. Οι Εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν τα στοιχεία του χάρτη για να λάβουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και να μάθουν με διαισθητικό τρόπο. Αντίθετα, οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο να δημιουργήσει ένα πολύπλοκο νοητικό μοντέλο για την κατανόηση των χώρο-χρονικών διαδικασιών, χωρίς μάλιστα να συσχετίζονται με τον πραγματικό κόσμο. Χρησιμοποιώντας το ViSTPro, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών στο χώρο και στο χρόνο, όπως επίσης και να παρεμβαίνουν σε αυτήν. Για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων του ViSTPro κατασκευάστηκαν τρεις εφαρμογές: δύο που αφορούν στη διδασκαλία της Ιστορίας (Μάχη του Μαραθώνα, Μάχη της Κρήτης) και μία που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητας των αρμόδιων επαγγελματιών και εθελοντών. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να αποτελέσουν μέρος καινοτόμων μορφών διδασκαλίας, αφού αναπαριστούν με εύληπτο και αποτελεσματικό τρόπο την εξέλιξη των φαινομένων και των γεγονότων επάνω στο χάρτη και παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες του πεδίου εφαρμογής τους με τη βοήθεια των σημασιολογικών χαρτών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του συστήματος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Μάχης του Μαραθώνα, η οποία έδειξε σημαντική βελτίωση στη μάθηση σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τρόπους διδασκαλίας. Η επίδοση των μαθητών ενισχύεται περαιτέρω όταν οι ίδιοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των δικών τους σεναρίων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της ευχρηστίας, της συναισθηματικής ανταπόκρισης, αλλά και της δυνατότητας ανάπτυξης της δημιουργικότητας με τη χρήση του συστήματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και αποδεκτό από τους μαθητές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά