Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ταλαντώσεων σε μηχανολογικές διατάξεις

Kostakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D186FF5F-F668-47E6-8E49-495F3114D62A
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Κωστάκης, "Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ταλαντώσεων σε μηχανολογικές διατάξεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα σύστημα μέτρησης ταλαντώσεων σε μηχανολογικές διατάξεις. Η διάταξη αποτελείται από έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με τον υπολογιστή όπου εκτελείται το πρόγραμμα διεπαφής χρήστη για την προβολή και την καταγραφή των μετρήσεων και τους αισθητήρες επιτάχυνσης. Το πλεονέκτημα της προτεινόμενης υλοποίησης σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις στην αγορά είναι το χαμηλό της κόστος. Το προτεινόμενο σύστημα μέτρησης ελέγχθηκε με την χρήση πειραματικής διάταξης παραγωγής ταλαντώσεων. Οι πειραματικές μετρήσεις υποδεικνύουν ότι το σύστημα είναι αξιόπιστο για την διάγνωση ενός σημαντικού μέρους των βλαβών που παρουσιάζονται σε στρεφόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά