Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σύγκριση δύο μεθόδων σχεδιασμού ανατίναξης υπογείων μετώπων μορφής στοάς

Bou-Champib Misel

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/13949422-5377-47F9-8BC1-5DBC83AD1953
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μισέλ Μπου-Χαμπίμπ, "Σύγκριση δύο μεθόδων σχεδιασμού ανατίναξης υπογείων μετώπων μορφής στοάς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82068
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να συγκρίνει τις τεχνικές διαφορές μεταξύ δύο μεθόδων σχεδιασμού ανατίναξης υπόγειων μετώπων μορφής στοάς, παράλληλης διάταξης διατρημάτων. Αυτή της κλασσικής Σουηδικής μεθόδου κατά Holmberg με μέθοδο προεκσκαφής των τεσσάρων τετραγώνων και της Νορβηγικής μεθόδου (N.T.N.U). Η Νορβηγική μέθοδος εκπονήθηκε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Νορβηγίας, στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής του Shokrollah Zare για την απλοποίηση των υπολογιστικών διαδικασιών σχεδιασμού ανατίναξης υπόγειων μετώπων.Τα αποτελέσματα της σύγκρισης των δύο μεθόδων θα διευκολύνουν τον εκάστοτε μηχανικό στην σωστή επιλογή μεθόδου ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και τους στόχους που του έχει ανατεθεί (π.χ. για μέτωπα εξόρυξης ή για τεχνικά έργα). Διότι θα του δώσουν μια “εικόνα” για τα υπέρ και τα κατά της κάθε μεθόδου αλλά και τη δυνατότητα να προτείνει επιχειρήματα για τον λόγο επιλογής της κάθε μίας.Ο τρόπος με τον οποίο εξήχθησαν τα αποτελέσματα, ήταν πρώτα με τον καθορισμό συγκεκριμένων σταθερών και παραμέτρων όπως για παράδειγμα οι διαστάσεις του θεωρητικού μετώπου, το μήκος διάτρησης, το διαμέτρημα των διατρητικών στελεχών κ.τ.λ., τον καθορισμό των εξεταζόμενων μεταβλητών και στην συνέχεια την επίλυση θεωρητικών παραδειγμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά