Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Particle swarm optimization for the vehicle routing problem: a survey and a comparative analysis

Marinakis Ioannis, Marinaki Magdalini, Mygdalas Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/37B251E2-A019-4249-8C02-8D37FD857263
Έτος 2018
Τύπος Κεφάλαιο σε Βιβλίο
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Y. Marinakis, M. Marinaki and Α. Migdalas, "Particle swarm optimization for the vehicle routing problem: a survey and a comparative analysis," in Handbook of Heuristics, Cham: Springer International Publishing, 2018, doi: 10.1007/978-3-319-07124-4_42 https://doi.org/10.1007/978-3-319-07124-4_42
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

In the last few years, a number of books and survey papers devoted to the vehicle routing problem (VRP) or to its variants or to the methods used for the solution of one or more variants of the VRP have been published. Also, in these years, the field of swarm intelligence algorithms has had a significant growth. One of the most important swarm intelligence algorithms is the particle swarm optimization (PSO). Although the particle swarm optimization was first published in 1995, it took around 10 years in order researchers to publish papers using a PSO algorithm for the solution of variants of the VRP. However, in the last 10 years, many journal papers, conference papers, and book chapters have been published where a variant of VRP is solved using a PSO algorithm. Thus, it is significant to present a survey paper where a review and brief analysis of the most important of these papers will be given. This is the main focus of this chapter.

Υπηρεσίες

Στατιστικά