Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών στοιχείων

Dimitriou Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/580EBCFF-7F0D-43C2-A737-3DC55A5D24FB
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Δημητρίου, "Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος φωτοβολταϊκών στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82131
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη σύγκριση αλγορίθμων εντοπισμού του σημείου μέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT) λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Ο κύριος στόχος όλων αυτών των τεχνικών είναι να υποχρεώνουν το φωτοβολταϊκό σύστημα να παράγει μονίμως τη μέγιστη ισχύ σε συνθήκες είτε ομοιόμορφης πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας, είτε μερικής σκίασης. Αρχικά, παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη φωτοβολταϊκή μονάδα, βασισμένη στο μοντέλο μιας διόδου με τη χρήση τουεργαλείου Matlab/ Simulink. Αναλύονται και ελέγχονται τέσσερις αλγόριθμοι σε συνθήκες ομοιόμορφης πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας. Στη συνέχεια εισάγεται η έννοια του φαινομένου μερικής σκίασης και αποδεικνύεται η ανικανότητα των συμβατικών αλγορίθμων για σωστό εντοπισμό του σημείου μεγίστης ισχύος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται πέντε μέθοδοι MPPT, οι οποίες είναι αποδοτικές στον εντοπισμό του σημείου μέγιστης ισχύος σε συνθήκες μερικής σκίασης. Τέλος, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων καταγράφονται λεπτομερώς, συγκρίνονται αρχικά με τις αντίστοιχες θεωρητικές τιμές και μετέπειτα μεταξύ τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά