Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η πολεοδομική ανασυγκρότηση του ιστορικού κέντρου του Χαλεπιού στη Συρία

Kotsoni Areti

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/672C0C32-0B12-4575-BEB5-BA3B3F72BC9C
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αρετή Κοτσώνη, "Η πολεοδομική ανασυγκρότηση του ιστορικού κέντρου του Χαλεπιού στη Συρία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82176
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την πολεοδομική ανάπλαση και διάσωση της παλιάς πόλης του Χαλεπιού μετά τον πολυετή εμφύλιο πόλεμο. Η παλιά πόλη του Χαλεπιού αποτελεί μια από τις αρχαιότερες συνεχόμενα κατοικημένες πόλεις στον κόσμο, με πληθυσμό πριν από τον πόλεμο να εκτιμάται στις 100 χιλιάδες κατοίκους. Στο σύνολο του το Χαλέπι αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, με πληθυσμό πριν το πόλεμο να εκτιμάται στα 3 εκατομμύρια κατοίκους ενώ αποτελούσε σημαντικό εμπορικό κόμβο.Η διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελεί την ιστορική ανάλυση της παλιάς πόλης πριν από τον πόλεμο και παραθέτει πληροφορίες σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την εξέλιξη και τις τυπολογίες του αστικού ιστού, τα δίκτυα, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, το δομημένο-αδόμητο και τους δημόσιους χώρους. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται και αναλύεται η κατάσταση της παλιάς πόλης κατά την διάρκεια και μετά την λήξη του πολέμου και δίνεται έμφαση στις καταστροφές τόσο των κτιρίων όσο και των δικτύων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την πρόταση για την Αναζωογόνηση της παλιάς πόλης του Χαλεπιού έχοντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, δίνοντας δηλαδή προτεραιότητα στους κατοίκους της πόλης και ωθώντας τους να συμμετέχουν στο έργο ανοικοδόμησης της. Η πρόταση περιλαμβάνει σημειακές επεμβάσεις προκειμένου η πόλη να καταστεί βιώσιμη για τον αριθμό των κατοίκων που προβλέπεται να έχει μέχρι και το έτος 2025. Συγκεκριμένα, προτείνονται επεμβάσεις σε επίπεδο χρήσεων γης, όρων δόμησης, δικτύων, δημοσίων χώρων και χώρων πρασίνου. Δεδομένου ότι ο αριθμός των κατοίκων έχει αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά με τη λήξη του πολέμου, ορισμένες χρήσεις γης έχουν την δυνατότητα μεταβολής στον χρόνο ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τέλος, προτείνονται δύο χώροι πρασίνου, εκτός των ορίων την παλιάς πόλης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί καταυλισμοί των κατοίκων που θα επιστρέψουν στην πόλη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά