Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου στο τμήμα ηλεκτροκαμίνων του μεταλλουργικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ

Karamintzou Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3EA979C4-5C0D-4B6B-8D44-96343A29DA3D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Καραμίντζου, "Εκτίμηση του εργασιακού κινδύνου στο τμήμα ηλεκτροκαμίνων του μεταλλουργικού συγκροτήματος της ΛΑΡΚΟ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82198
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση-ανάλυση του εργασιακού κινδύνου του τμήματος των ηλεκτροκαμίνων στο μεταλλουργικό συγκρότημα της εταιρίας ΛΑΡΚΟ μέσω της στατιστικής επεξεργασίας καταγεγραμμένων συμβάντων-ατυχημάτων. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων από συμβάντα- περιστατικά εργατικών ατυχημάτων που συνέβησαν στο τμήμα κατά την περίοδο 2008-2017. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία έγινε περιγραφική στατιστική ανάλυση των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων και των παραγόντων που σχετίζονται με αυτά. Ακολούθησε επαγωγική στατιστική ανάλυση που είχε ως στόχο να διερευνήσει την ύπαρξη εξαρτήσεων μεταξύ των χαρακτηριστικών των ατυχημάτων και των εργασιακών παραγόντων που σχετίζονται με αυτά, με βάση τη θεωρία 4Μ (Man, Machine, Media, Management). Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στα εργατικά ατυχήματα, καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας του τμήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά