Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποσοτική ανάλυση μπεντονιτών από Ελλάδα και ΗΠΑ με τη μέθοδο Rietveld

Tsouvalas Dimitrios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99A95059-9A5A-47E6-B72C-504F06E25AE3
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος Τσουβαλάς, "Ποσοτική ανάλυση μπεντονιτών από Ελλάδα και ΗΠΑ με τη μέθοδο Rietveld", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82200
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η ποσοτικοποίηση των αναλυτικών αποτελεσμάτων, παίζει σημαντικό ρόλο στο χαρακτηρισμό ενός υλικού και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρμογών του. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, μελετήθηκε η συμμετοχή των διαφόρων ορυκτών φάσεων σε μπεντονίτεςαπό την Ελλάδα και την Αμερική, με τη χρήση της αναλυτικής μεθόδου της περιθλασιμετρίας των ακτινών-Χ (XRD), σε συνδυασμό με τη μέθοδο Rietveld. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων εκτιμήθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά με τη χρήση των λογισμικών EVAκαι Autoquan. Με βάση τηνερμηνεία των πειραματικών δεδομένων οι μπεντονίτες από την Ελλάδα, περιέχουν ποσοστάσμεκτίτη που ξεπερνούν το 90%, και μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν υψηλής καθαρότητας, καθώς περιέχουν μόνο 5 ορυκτές φάσεις. Οι ιδιότητες αυτές καθιστούν τους ελληνικούς μπεντονίτες καλύτερους για εφαρμογέςμεταλλουργίας, γεωτρήσεων και κεραμικής από τα εξετασθέντα δέιγματα με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά