Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Λειτουργική σύζευξη δεδομένων μαγνητοεγκεφαλογραφήματος και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την μελέτη του σωματοαισθητικού δικτύου του καρπού

Politof Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DAB48745-66B3-4AC4-8370-176177EC774F
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Πολιτώφ, "Λειτουργική σύζευξη δεδομένων μαγνητοεγκεφαλογραφήματος και ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την μελέτη του σωματοαισθητικού δικτύου του καρπού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82235
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κίνητρο: Θα θέλαμε να καλύψουμε την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου τρόπου για την περιγραφή των πρώιμων αλληλεπιδράσεων στο κύριο σωματοαισθητικό δίκτυο.Στόχος: Η τρέχουσα μελέτη διερευνά το δίκτυο συνδεσιμότητας στον χρόνο του πρωτογενούς σωματοαισθητικού φλοιού μέσω μιας προσέγγισης διαχωρισμού των λειτουργικών πηγών και εντοπισμό αυτών για τους διαφορετικούς τρόπους μέτρησης.Μέθοδοι: Τα σήματα του εγκεφάλου καταγράφονται με τις μη επεμβατικές μεθόδους ηλεκτρο- και μαγνητο- εγκεφαλογραφίας (EEG και MEG) για ένα υγιές άτομο, το οποίο υποβλήθηκε σε διέγερση του μέσου νεύρου στον δεξιό καρπό. Μετά την προεπεξεργασία, εφαρμόζουμε χρονική μέση ανάλυση (time-locked analysis -TLA) για τη μείωση της μη εγκεφαλικής δραστηριότητας τόσο στο EEG όσο και στο MEG. Μετά από την εκτίμηση των σωματοαισθητικών προκληθέντων δυναμικών (SEP) και των πεδίων (SEF), ο στόχος είναι η εξαγωγή των χρονικά λειτουργικών (ή λειτουργικών) στοιχείων. Ο διαχωρισμός των σωματοαισθητικών λειτουργικών στοιχείων γίνεται με έναν ημι-αυτοματοποιημένο (semi-blind) αλγόριθμο για διαχωρισμό λειτουργικών πηγών (functional source separation-FSS), ο οποίος χρησιμοποιεί εκ των προτέρων πληροφορία για κάθε λειτουργικό στοιχείο για την εξαγωγή των λειτουργικών πηγών (FSs) για κάθε τύπο. Για κάθε λειτουργική πηγή υπολογίζονται τα οπισθο-προβαλλόμενα (back-projected) SEP και SEF δεδομένα. Το συνδυασμένο σήμα EMEG για κάθε λειτουργική πηγή υπολογίζεται με τη χρήση αυτών των δεδομένων EEG και MEG. Στη συνέχεια, προχωράμε στον εντοπισμό των πηγών σε συγκεκριμένη θέση του μοντέλου του εγκεφάλου με τον αλγόριθμο sLORETA για κάθε για κάθε χρονικό σημείο και σαρώνοντας όλο το χρονικό διάστημα, μέχρι την απόκτηση των κυματομορφών των διπόλων. Ένα ρεαλιστικό μοντέλο κεφαλής παράγεται την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων FEM χρησιμοποιείται στον εντοπισμό των πηγών το οποίο περιλαμβάνεται από έξι τμήματα (τριχωτό μέρος του κεφαλιού, συμπαγές κρανίο, σπογγώδες κρανίο, εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), γκρι και λευκή ουσία) και συμπεριλαμβάνει την ανισοτροπία της λευκής ύλης και του κρανίου. Τέλος, για κάθε τύπο δεδομένων παρουσιάζουμε τη λειτουργική συνδεσιμότητα που προκύπτει χρησιμοποιώντας τις κατωφλιομένες τιμές από το time-varying Generalized Orthogonalized Partial Directed Coherence (tv-GOPDC) των κυματομορφών διπόλων (sLORETA) για συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά