Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υπερφασματική απεικόνιση για την χαρτογράφηση χρωμοφόρων του δέρματος

Tontou Nikoletta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3D3F401C-8674-430F-AE50-BF302495A3EE
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέττα Τόντου, "Υπερφασματική απεικόνιση για την χαρτογράφηση χρωμοφόρων του δέρματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82271
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η υπερφασματική απεικόνιση είναι μια μη-επεμβατική τεχνική, η οποία συνδυάζει την συμβατική απεικόνιση με την φασματοσκοπία, δίνοντας τόσο χωρικές όσο και φασματικές πληροφορίες για το εκάστοτε εξεταζόμενο δείγμα. Στην δερματολογία, οι πληροφορίες της υπερφασματικής απεικόνισης προέρχονται από την αλληλεπίδραση του φωτός με το δέρμα. Συγκεκριμένα, η ακτινοβολία που αντανακλά το δέρμα καθορίζεται κυρίως από τις χρωμοφόρες, οι οποίες αποτελούν τους βασικούς απορροφητές, σκεδαστές και φθοριστές του δέρματος. Αυτή η πληροφορία, που καθορίζεται από τις χρωμοφόρες του δέρματος, μπορεί με την κατάλληλη επεξεργασία να δώσει αποτελέσματα για την κατάσταση του δέρματος, για ανωμαλίες ή για ασθένειες. Με τη χρήση της βιοψίας σε κακοήθειες, όπως είναι οι κακοήθεις δυσπλαστικοί σπίλοι, μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες κατά την αφαίρεση του δείγματος είτε στο υπό εξέταση δείγμα είτε στον ιστό γύρω από αυτό. Όμως, με την υπερφασματική απεικόνιση διεξάγουμε οπτική βιοψία, βάσει της οποίας θα προσπαθήσουμε με την χρήση διάφορων αλγορίθμων επεξεργασίας του υπερφασματικού κύβου να βγάλουμε συμπεράσματα για την ποσότητα των χρωμοφόρων, την φυσιολογία του δέρματος και τις κυτταρικές διαφοροποιήσεις που τυχόν έχουν προκύψει. Με την εφαρμογή της υπερφασματικής απεικόνισης στο δέρμα αυξάνονται οι πιθανότητες σωστής διάγνωσης ή ακόμα και πρόληψης μιας κακοήθειας από τον θεραπευτή. Σκοπός, λοιπόν, είναι η βέλτιστη και έγκυρη διάγνωση δερματοπαθειών, χωρίς επεμβατικές τεχνικές. Σημαντικός είναι ο ρόλος της χαρτογράφησης, με την οποία αποδίδουμε στα αποτελέσματα των αλγορίθμων χρώματα, βάσει ενός χρωματικού κώδικα, ανάλογα με τις τιμές των εικονοστοιχείων της εικόνας. Η επεξεργασία αυτή καθιστά τα αποτελέσματα πιο ευδιάκριτα, μειώνοντας τις πιθανότητες λάθους από τον εξεταστή, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται ευκρινέστερες οι διακυμάνσεις των τιμών στα αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά