Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναχρησιμοποίηση νερού και η κοινωνική αποδοχή του

Liantraki Melanthia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E24442B6-E1D6-4457-A1E7-9A58F34F249E
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μελανθία Λιαντράκη, "Επαναχρησιμοποίηση νερού και η κοινωνική αποδοχή του", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Γης τα τελευταία έτη. Η διασφάλιση των υπαρχόντων αποθεμάτων νερού δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα καθώς τα αποθέματα όλο και λιγοστεύουν λόγω της υπερκατανάλωσης νερού σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές. Η λύση στο πρόβλημα είναι η εξεύρεση νέων αποθεμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων είναι μία πρακτική που θα έδινε λύση στο πρόβλημα.Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζονται όχι μόνο τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από την επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού. Επίσης, διερευνώνται οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού στην επαναχρησιμοποίηση νερού και τον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται το κοινό την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Ένας από τους αρκετά σημαντικούς παράγοντες για να επιτύχει οποιοδήποτε πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης νερού, είναι η αποδοχή του νερού της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα το επαναχρησιμοποιεί. Επίσης, στην παρούσα εργασία υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογών της επαναχρησιμοποίησης που αναφέρονται στην παρούσα εργασία. Οι αρνητικές αντιδράσεις της κοινότητας να χρησιμοποιήσει ανακτώμενο νερό παρουσιάζονται σε περιπτώσεις με άμεσες ή έμμεσες πόσιμες εφαρμογές και στις περιπτώσεις που προσμένεται η τιμή του να είναι αισθητά χαμηλότερη από το νερό ύδρευσης. Επίσης, σημαντικό ρόλο, για την αποδοχή επαναχρησιμοποίησης νερού από το κοινό, παίζει και το επίπεδο μόρφωσης της κοινωνίας καθώς και το πόσο καλά έχει ενημερωθεί το κοινό. Άλλοι παράμετροι που επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού είναι ο φόβος της ασθένειας από παθογόνους μικροοργανισμούς, αίσθηση κινδύνου και αηδίας.Στη συνέχεια παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις σχετικά με την αντίδραση της κοινωνίας σε προγράμματα επαναχρησιμοποίησης. Τέλος προσδιορίζεται πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της πολιτείας, των αρχών καθώς και της εκπαίδευσης στην εγκόλπωση πρακτικών επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού.Σε γενικές γραμμές το κοινό αποδέχεται την επαναχρησιμοποίηση έχοντας τη σωστή αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποδοχή όμως τους μειώνεται όταν πρόκειται για οικιακή χρήση ή για πόση.Ένα εξειδικευμένο ρυθμιστικό πλαίσιο θα ήταν καθοριστικό καθώς στο μέλλον προβλέπονται πολλά έργα επαναχρησιμοποίησης νερού. Η πολιτεία οφείλει να συμβάλλει στην προετοιμασία των κατοίκων ώστε να δεχτούν την πρακτική επαναχρησιμοποίησης σαν κάτι φυσικό, όχι σαν κάτι πιεστικό, αγχωτικό και αποτρεπτικό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά