Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη και προσομοίωση τεχνικών βελτιστοποίησης και αποθήκευσης ενέργειας για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο αυτόνομο νησί της Μήλου

Mavrogianni Amalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9F69A618-41A4-42A6-BD51-9CC7D3AB5C58
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αμαλία Μαυρογιάννη, "Ανάπτυξη και προσομοίωση τεχνικών βελτιστοποίησης και αποθήκευσης ενέργειας για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο αυτόνομο νησί της Μήλου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπ https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82334
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής εδώ της εργασίας είναι η μελέτη του νησιού της Μήλου ως προς το ενεργειακό του ενδιαφέρον. Αρχικά θα εξεταστεί την ήδη υπάρχουσα λειτουργία της ως ένα αυτόνομο νησί που είναι. Πάνω σε αυτήν τη μελέτη προσομοιώνοντας το υπάρχον σύστημα θα εξετάσουμε το κόστος λειτουργίας αλλά και στοιχεία όπως είναι ο σωστός τρόπος λειτουργίας αλλά και πως λειτουργεί στην πραγματικότητα ένα τέτοιο σύστημα. Επιπλέον, θα θεωρηθούν τρία βασικά σενάρια ανάπτυξης της Μήλου, τα οποία επιμέρους θα έχουν επιπλέον ανάπτυξη ως προς τις δυνατότητες τους. Τα τρία αυτά σενάρια είναι η διασύνδεση της Μήλου με την ηπειρωτική Ελλάδα σε συνδυασμό με την γεωθερμία, η προσθήκη ΑΠΕ σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας και τέλος ο συνδυασμός μορφών ΑΠΕ με καλώδιο διασύνδεσης αλλά και την γεωθερμία. Οτιδήποτε αναφέρεται σε μορφή αποθήκευσης και ΑΠΕ υπάρχουν τρεις συνδυασμοί οι οποίοι είναι ανάλογοι με το μέγεθος της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Τέλος μετά την υλοποίηση των υπολογισμών θα βρεθεί το αποδοτικότερο σενάριο όσων αφορά το κόστος λειτουργίας, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος αλλά και το κόστος κατασκευής. Η υλοποίηση και οι υπολογισμοί θα γίνουν με το πρόγραμμα MATPOWER. Η εργασία αυτή στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία ως προς τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά και τα στοιχεία ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα πραγματικά δεδομένα από το έτος 2014 της Μήλου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά