Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κατανεμημένη (δικτυακή) ανίχνευση ακολουθιών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων χωρίς μπαταρία

Ouroutzoglou Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AC825DA6-EC5F-4C0E-8934-253D4391813B
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Michail Ouroutzoglou, "Distributed (network) sequence detection for batteryless Internet of Things (IoT)", Diploma Work, School of Electrical Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82354
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Batteryless Gen2 RFID and other Internet-Of-Things (IoT) tags communicate via means of reflection radio, i.e., backscattering. This is achieved by alternating the antenna of the tag between two different loads/states, one for RF energy reflection, and one for RF energy harvesting. Since the tag is passive, i.e., batteryless, it needs to ensure that 50% of the time, its antenna terminates in the harvesting state. This is possible with the use of line codes like Miller 2/4/8. However, line codes ensure powering in the case that the tag can be powered in the first place. Considering the low RF harvesting sensitivity of contemporary tags, the illuminating source needs to be very close (order of a few meters) to the tag in order to power it. The problem of bringing the illuminator closer to the tags has troubled the research community, inspiring the use of multiple expensive RF coaxial cables, amplifiers and multiplexers, or other monostatic front-ends wired to baseband processing units. This work provides a multistatic RFID interrogating solution, based on Ethernet-connected software defined radios (SDRs). However, this multistatic proposal raises important challenges, e.g., carrier frequencyoffset (CFO) and timing constraints, not highlighted in existing monostatic setups. Most importantly, with the introduction of CFO, coherent detection faces performance issues. This work addresses the above challenges and offers a robust, low-complexity and high-performance noncoherent sequence detection algorithm, that reliably detects the backscattered data. The proposed linear complexity Miller 2/4/8 sequence detection algorithm performs near-optimally (in terms of bit error rate), even compared to ideal coherent sequence detection. It is experimentally shown with commercial Gen2 RFID tags that the proposed architecture is able to both extend the reading range (reader-to-illuminator ≥ 30 m), as well as cover a large area with inexpensive SDRs and Ethernet infrastructure (instead of expensive RF cables). Thus, a robust, low-cost, high-performance Ethernet-based multistatic RFID interrogation setup is offered that could potentially inspire the convergence of contemporary e.g., LAN) or future (e.g., cellular) network infrastructure with the RFID industry.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά