Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης

Christidi Vasiliki-Louiza

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7BA8731E-E122-4D61-8D74-9909B6374D6D
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική-Λουΐζα Χριστίδη, "Σχεδιασμός πειράματος σεισμικής ανάκλασης για την απεικόνιση του υπεδάφους σε περιβάλλον βαθιάς θάλασσας νότια της Κρήτης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82386
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση σεισμικού πειράματος και η παραγωγή συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης χρησιμοποιώντας γεωλογικό μοντέλο που αντιστοιχεί στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Από την επεξεργασία των συνθετικών δεδομένων προέκυψαν οι σεισμικές τομές χωροθέτησης οι οποίες υπερτέθηκαν στο μοντέλο τμηματικών ταχυτήτων (Interval velocity model) και ακολούθησε η γεωλογική ερμηνεία με τη βοήθεια δημοσιευμένων εργασιών στην περιοχή μελέτης, κατά την οποία τα σεισμικά στρώματα αποδόθηκαν σε γεωλογικούς σχηματισμούς.Για τη δημιουργία των συνθετικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Matlab και ο αλγόριθμος PSV_SYNTHETICS ο οποίος αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εφαρμόστηκαν τρεις μέθοδοι σεισμικής χωροθέτησης. Η μέθοδος Χωροθέτησης Kirchhoff, η μέθοδος χωροθέτησης Πεπερασμένων διαφορών (Finite differences), καθώς και η μέθοδος Μετατόπισης φάσης (Phase shift).Εν κατακλείδι, από την σύγκριση της σεισμικής τομής με το γεωλογικό μοντέλο, προκύπτει ότι η σεισμική χωροθέτηση επανατοποθετηθεί τους ανακλαστήρες στην σωστή τους θέση και απεικονίζει δομές στο υπέδαφος με πολύ καλή ακρίβεια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά