Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης

Kotsira Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C4AD56F2-74C3-4A41-8427-9B5D4972BE35
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Κότσιρα, "Προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης σε αιωρούμενα σωματίδια σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82387
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ) είναι ένας σημαντικός ρύπος που συνδέεται με ποικίλες αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένων αναπνευστικών προβλημάτων, καρδιαγγειακών επεισοδίων και σε κάποιες περιπτώσεις με αυξημένη θνησιμότητα. Οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία εξαρτόνται από διάφορους παράγοντες, όπως η μορφολογία του ανθρώπινου αναπνευστικού συστήματος αλλά και τα χαρακτηριστικά των ΑΣ (το μέγεθος, το σχήμα, η πυκνότητα κ.α.).Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της έκθεσης σε ΑΣ και ο υπολογισμός της εναποτιθέμενης δόσης για ένα ενήλικα άνδρα /γυναίκα σε διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα εσωτερικών χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επιπρόσθετα οι μεταβολές στις συγκεντρώσεις των ΑΣ χρησιμοποιήθηκαν για να εντοπιστούν πιθανές εσωτερικές πηγές στα μικροπεριβάλλοντα που μελετήθηκαν και να εκτιμηθεί η επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο συνολικό σωματιδιακό φορτίο των εσωτερικών χώρων του Πολ. ΚρήτηςΕπιλέχθηκαν τέσσερα μικροπεριβάλλοντα για τις μετρήσεις: μια αίθουσα, ένα εργαστήριο, ένα γραφείο και το κυλικείο της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα μετρήσεις διεξάχθηκαν στο εξωτερικό περιβάλλον, σε κοντινή απόσταση από τους χώους που μελετήθηκαν. Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις ήταν δύο Dust Trak Aerosol monitors (Μοντέλα 8532 και 8530), δύο Optical Particle Sizer (OPS,μοντέλο 3330) και ένα P-Trak Ultrafine Particle Counter (TSI, model 8525). Ο υπολογισμός της εναποτιθέμενης δόσης έγινε με την χρήση του μοντέλου δοσιμετρίας ExDoM2 κατά την διάρκεια ενός υποθετικού σεναρίου δραστηριοτήτων ενός φοιτητή/φιτήτριας για 6 ώρες παραμονής στα παραπάνω μικροπεριβάλλοντα, εντός του χώρου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά