Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος έλεγχος συντονισμού για τη βελτιωμένη ροή ενέργειας ενός έξυπνου δικτύου χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο μετρητή βασισμένο σε γενετικό αλγόριθμο

Papanikolaou Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1A5EF96D-8DA7-468F-9C82-C9BC68D36675
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Παπανικολάου, "Βέλτιστος έλεγχος συντονισμού για τη βελτιωμένη ροή ενέργειας ενός έξυπνου δικτύου χρησιμοποιώντας ένα έξυπνο μετρητή βασισμένο σε γενετικό αλγόριθμο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανι https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82431
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο έχει αποδειχθεί ανεπαρκές. Επειδή η τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα στο δίκτυο είναι ξεπερασμένη, εμφανίζονται προβλήματα αξιοπιστίας. Σ’ αυτή τη διπλωματική εργασία προτείνετε ένα Σύστημα Ευφυούς Ενεργειακής Διαχείρισης για τους καταναλωτές. Αυτό το σύστημα αναπτύσσει έναν βέλτιστο έλεγχο ροής ισχύος ενός έξυπνου δικτύου χρησιμοποιώντας μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο σε δίκτυο που προσφέρει ενέργεια σε αμετάβλητη τιμή και το γενετικό αλγόριθμο για ένα έξυπνο μετρητή ο οποίος είναι ενσωματωμένος μεταξύ του δικτύου διανομής και των τελικών καταναλωτών. Η μεθοδολογία ενός γενετικού αλγορίθμου είναι μια εξελικτική διαδικασία, η οποία ουσιαστικά μιμείται την εξέλιξη της φύσης. Ο έξυπνος μετρητής καθορίζει πότε πρέπει να αντληθεί η ενέργεια από το δίκτυο ή την μονάδα αποθήκευσης για κατανάλωση. Επιπλέον, το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αποθηκεύουν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο πρωταρχικός στόχος της χρησιμοποίησης του αλγορίθμου αυτού είναι να μειωθεί το κόστος για τους τελικούς καταναλωτές φορτίζοντας τη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας από το δίκτυο κατά τις περιόδους χαμηλού κόστους. Ο δεύτερος στόχος αυτού του συστήματος είναι η αποφυγή της υπερφόρτωσης του δικτύου με τη μετατόπιση ισχύος από περιόδους υψηλής ζήτησης σε περιόδους με χαμηλότερη ζήτηση. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί δύο παραμέτρους, την ωριαία τιμή και τη ζήτηση φορτίου του δικτύου. Αποδείχθηκε ότι η προσέγγιση του γενετικού αλγορίθμου είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά την εξοικονόμηση κόστους και τη μείωση στο φορτίου δικτύου σε σύγκριση με το συμβατικό δίκτυο και την προσέγγιση της ασαφούς λογικής. Η εφαρμογή της στρατηγικής γενετικού αλγορίθμου έδειξε ποσοστό εξοικονόμησης κόστους 26,1% σε σύγκριση με το συμβατικό δίκτυο για περίοδο ενός έτους. Επιπλέον, η πιο πάνω στρατηγική είναι 2,4% καλύτερη από την προσέγγιση της ασαφούς λογικής στο ποσοστό εξοικονόμησης κόστους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά