Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακή προσομοίωση και μελέτη βελτίωσης κολυμβητηρίου εσωτερικού χώρου

Ntais Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/228BD6AC-58B0-4DC8-9992-43718C3D5DDC
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Νταής, "Ενεργειακή προσομοίωση και μελέτη βελτίωσης κολυμβητηρίου εσωτερικού χώρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82433
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η έννοια της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου σχετίζεται άμεσα με τη μεταβολή της θερμικής του ισορροπίας και το βαθμό αναγκαιότητας για επιπλέον θέρμανση ή ψύξη με σκοπό τη διατήρηση συνθηκών άνεσης. Τα χαρακτηριστικά ενός κτιρίου επηρεάζουν την ενεργειακή του απόδοση με διαφορετικό τρόπο κατά την πάροδο του χρόνου. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ανάπτυξη τεχνικών πρόβλεψης της απόδοσης των κτιρίων και εύρεσης του πιο αποδοτικού μέσου για μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης.Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διατύπωση ακριβούς μεθοδολογίας για τη «γρήγορη» ανάπτυξη και ανάλυση της αλληλεπίδρασης των θερμικών φορτίων ενός κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η μεγάλη οικονομική δαπάνη που απαιτείται από τις εκτενείς ενεργειακές μελέτες, που συχνά είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία εστιάζει στην ανάλυση του ενεργειακού ισοζυγίου του εκάστοτε κτιρίου και την μεταβολή των συνιστωσών που το καθορίζουν (όταν κρίνεται απαραίτητο) για την επίτευξη θερμικής άνεσης.Για την ανάπτυξη της, το μοντέλο βασίστηκε στο Ολυμπιακών διαστάσεων κλειστό κολυμβητήριο των Χανίων, τηρώντας τις διαστάσεις του, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί σε σχέδια AutoCAD. Ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του προγράμματος Google SketchUp και μέσω του Openstudio plug-in, αφού πρώτα, έγιναν ορισμένες παραδοχές για όσα στοιχεία του κολυμβητηρίου δεν ήταν γνωστά. Στη συνέχεια, με τη χρήση του προγράμματος EnergyPlus έγινε δήλωση όλων των απαραίτητων παραμέτρων για την ενεργειακή προσομοίωση του μοντέλου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ορισμού του συστήματος μεταβλητού όγκου αέρα που χρησιμοποιήθηκε για τον κλιματισμό των εσωτερικών χώρων. Μετά την αναλυτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και συμπεριφοράς του κολυμβητηρίου, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που έχουν ως σκοπό τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας και των λειτουργικών εξόδων όσο και τη μείωση εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, προτάθηκε η εφαρμογή συστήματος έξυπνου φυσικού δροσισμού, η χρήση υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής Low-E και η τοποθέτηση σκίαστρων στη νότια πλευρά του κολυμβητηρίου. Μετά την κατά σειρά αναφοράς προσομοίωση της κάθε επέμβασης μέσω των ίδιων προγραμμάτων, προέκυψε μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης κατά 1,39%, 2,15% και 1,44%, με τα ετήσια οικονομικά οφέλη να ανέρχονται στα 1070,87 €, 1655,59 € και 1159,400 €. Τέλος, υπολογίστηκε ο χρόνος απόσβεσης του κόστους εφαρμογής τους στα 9, 17 και 7 έτη αντίστοιχα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά