Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος έλεγχος λειτουργίας αποδοτικότητας μεταφορέα ζώνης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Maragos Praxitelis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/783CB768-0D3C-4EFF-A6E8-C3AA8D3CAD5B
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Πραξιτέλης Μαραγκός, "Βέλτιστος έλεγχος λειτουργίας αποδοτικότητας μεταφορέα ζώνης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82577
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι ιμάντες μεταφοράς αποτελούν σημαντικό τμήμα της μετακίνησης αγαθών σε πολλούς τομείς της σύγχρονης βιομηχανίας όσο και της καθημερινής μας ζωής. Η ευελιξία, ο απλός τρόπος λειτουργίας και οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις είναι μερικοί από τους παράγοντες που όχι μόνο τους καθιέρωσαν, αλλά συντελούν και στην συνεχή ανάπτυξη τους, ιδιαίτερα στον κλάδο των εξορύξεων. Λόγω του πλήθους των μεταφορέων ζώνης που χρησιμοποιούνται καθημερινά συμπεραίνουμε τη μεγάλη ζήτηση για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων που δημιουργούνται. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης με κυριότερη αυτή της βελτιστοποίησης της λειτουργίας οδήγησης. Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούμε ως πεδίο εφαρμογής το ορυχείο αργίλου Majdan III στη Δημοκρατία της Σερβίας. Παρουσιάζουμε έναν αλγόριθμο λειτουργίας, τόσο των συστημάτων μεταφοράς όσο και εκσκαφής, ώστε μειώνοντας την ταχύτητα λειτουργίας τους και αποφεύγοντας την πιθανότητα υπερφόρτωσης του δικτύου, να εξασφαλίζουμε μείωση των ενεργειακών αναγκών και τη βέλτιστη ροή. Ο αλγόριθμος βασίζεται στον υπολογισμό της βέλτιστης απόδοσης του ιμάντα στο τελικό στάδιο μεταφοράς του ορυχείου και στον υπολογισμό των τιμών των υπολοίπων ιμάντων μέσω του ελέγχου της ροής ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της απαιτούμενης ενέργειας. Το πρόγραμμα προσομοίωσης που χρησιμοποιήσαμε για το σκοπό αυτό είναι το “Simcad” και ο έλεγχος της ταχύτητας πραγματοποιήθηκε με παθητικό τρόπο, ορίζοντας εκ των προτέρων την ταχύτητα των ιμάντων μεταφοράς για δεδομένο ρυθμό τροφοδοσίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά