Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αστικές επεμβάσεις ως εργαλείο ανάδειξης του ιστορικού αποτυπώματος στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου (ανατολικό νεώριο – πλατεία Ξενία)

Arakadaki Eleni, Papangelopoulos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/64EDE769-BB74-4559-A478-22DC3D10F9DB
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Αρακαδάκη, Γεώργιος Παπαγγελόπουλος, "Αστικές επεμβάσεις ως εργαλείο ανάδειξης του ιστορικού αποτυπώματος στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου (ανατολικό νεώριο – πλατεία Ξενία)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82592
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται ένα σύνολο επεμβάσεων στο πιο κεντροβαρικό ιστορικά τμήμα του παραλιακού μετώπου της πόλης του Ηρακλείου (ανατολικό νεώριο – πλατεία Ξενία) με στόχο την αστική ολοκλήρωση των ευρύτερων οικοδομικών τετραγώνων/μετώπων και ταυτόχρονα την προβολή των ιστορικών κτισμάτων κι ευρημάτων. Στην περιοχή συγκεντρώνονται ίχνη-μνημεία διαφορετικών περιόδων (συγκρότημα ενετικών νεωρίων, δεξαμενή Ζάνε & αποθήκης άλατος, αρχαιότητες στο οικόπεδο του προϋπάρχοντος ξενοδοχείου «Μίνως», ανασκαφή οικοπέδου ιδιοκτησίας Καλοκαιρινού, ανασκαφικός χώρος στη θέση «Μπεντενάκι», ιερός ναός Αγ. Πέτρου της Μονής των Δομινικανών, αρχαιολογικός χώρος Καστέλας).Σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θέσης αυτής διαδραμάτισε η προβληματική λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος σήμερα. Τον 20ο αιώνα με τη βίαιη εφαρμογή της νέας παραλιακής λεωφόρου κατεδαφίστηκε το μεγαλύτερο τμήμα των Arsenali Vecchi και Arsenali Nuovi και καλύφθηκε πλήθος ιστορικών καταλοίπων, προκαλώντας πλέον αδυναμία στον εντοπισμό και αντίληψη από τον επισκέπτη αλλά ακόμη και τον κάτοικο των συνεχειών των υφισταμένων ή προϋπαρχόντων ιστορικών δομών. Παράλληλα, συναντάται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και ασυνέχεια του δημόσιου χώρου σήμερα (τη κίνησης του πεζού). Γίνεται λοιπόν προσπάθεια κυκλοφοριακής διευθέτησης και όσον το δυνατόν καλύτερης λειτουργίας του παραλιακού μετώπου, παράλληλα με την ανάδειξη ιστορικών στοιχείων και σύνδεση με τον δημόσιο χώρο του ιστορικού κέντρου. Αρχικά με τη μονοδρόμηση της λεωφόρου Νεάρχου (διατηρώντας τη σημερινή φορά της οδού Μητσοτάκη, δηλ. κίνηση από τα δυτικά στα ανατολικά) και παράλληλα πεζοδρόμηση της λεωφόρου Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακό τμήμα που συνδέει τις πλατείες 18 Άγγλων και Ξενία), επιδιώκεται η ήπια κυκλοφορία του αυτοκινήτου εντός του ιστορικού κέντρου, σύμφωνα με τα πρότυπα μιας σύγχρονης ιστορικής πόλης/πρωτεύουσας. Γίνεται διαμόρφωση του δημόσιου χώρου με στόχο την ανάδειξη των μνημείων και ευρημάτων που συναντώνται κατά μήκος της παραλιακής διαδρομής/περιπάτου. Επιπλέον, τοποθετούνται κτίρια και χρήσεις σε σημεία όπου θεωρούνται ικανά ώστε να τροφοδοτήσουν τη νέα κατάσταση που δημιουργείται.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά