Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)

Alexandropoulos Aristeidis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52365710-011D-4A16-B07C-84CCAC5A3939
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστείδης Αλεξανδρόπουλος, "Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82594
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στο τομέα της βιομηχανίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων . Σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε βιομηχανίας αποτελεί η εξειδικευμένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της έτσι ώστε να πληροί τις πολύ υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση αυτών των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ξυλοβιομηχανίας η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αποτελούσε ένα μείζον πρόβλημα για δεκαετίες λόγο του υψηλού οργανικού φορτίου το οποίο περιλαμβάνεται στα παραγόμενα υγρά απόβλητα. Τα τελευταία χρόνια μέσω κάποιων ειδικών διεργασιών ( MBR , DAF) και την εισαγωγή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κάθε ξυλοβιομηχανίας το πρόβλημα έχει μειωθεί. Ο Βιοαντιδραστήρας Μεμβρανών (Membrane Bio-Reactor, MBR) είναι μια σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Η διάταξη των συστημάτων MBR λειτουργεί είτε με μια εμβαπτισμένη μεμβράνη εντός της δεξαμενής αερισμού, είτε με μια μεμβράνη εκτός της δεξαμενής αερισμού με παράπλευρη ροή. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης . Στα συστήματα αυτά, λόγω της σταθερής συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου που επικρατεί εντός στη δεξαμενή αερισμού επιτυγχάνονται γενικά υψηλά ποσοστά νιτροποίησης, ενώ για την ολοκληρωμένη απομάκρυνση του αζώτου απαιτείται η χρήση ανοξικού αντιδραστήρα στον οποίο λαμβάνει χώρα απονιτροποίηση. Η τεχνολογία MBR φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο ενεργού ιλύος και πιο συγκεκριμένα , έχει να κάνει με τη καλύτερη ποιότητα εκροής, τη μείωση του απαιτούμενου χώρου και τη μικρότερη περίσσεια ιλύος κ.ά .Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν πειραματικές διαδικασίες με σκοπό την εξάλειψη σε μεγάλο βαθμό του ποσοστού των στερεών (TSS) καθώς και αυτό του ψευδαργύρου που εμπεριέχονται μέσα στα λύματα από ένα εργοστάσιο παραγωγής MDF . Αυτό που παρατηρήθηκε μέσω των πειραμάτων μας είναι πως με τη χρήση ενός ανιονικού πολυμερούς (Κροκιδωτικού) απομακρύνεται το 98% των στερεών και το 97% της συγκέντρωσης του ψευδαργύρου των αρχικών δειγμάτων μας. Ακολούθως πειραματικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν και για τη μείωση του οργανικού φορτίου ,της αμμωνίας και των νιτρικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης λειτουργίας των ΕΕΛ σε ένα εργοστάσιο παραγωγής MDF (ινοσανίδων μέσης πυκνότητας) ,όπου παρατηρήθηκε ότι για μια περαιτέρω μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου υγρού αποβλήτου πριν την είσοδο στο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός κροκιδωτικού(FeCl3) για τη μείωση του COD , TOC ενώ για τη μείωση της αμμωνίας η χρήση του όζοντος κρίνεται απαραίτητη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά