Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)

Alexandropoulos Aristeidis

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/52365710-011D-4A16-B07C-84CCAC5A3939-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82594-
Γλώσσαel-
Μέγεθος79 σελίδεςel
ΤίτλοςΕπεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)el
ΤίτλοςWaste water treatment of fiberboard production plant (MDF)en
ΔημιουργόςAlexandropoulos Aristeidisen
ΔημιουργόςΑλεξανδροπουλος Αριστειδηςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Venieri Danaien
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Βενιερη Δαναηel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Komnitsas Konstantinosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Κομνιτσας Κωνσταντινοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτο τομέα της βιομηχανίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων . Σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία κάθε βιομηχανίας αποτελεί η εξειδικευμένη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της έτσι ώστε να πληροί τις πολύ υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για ασφαλή διάθεση αυτών των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της ξυλοβιομηχανίας η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αποτελούσε ένα μείζον πρόβλημα για δεκαετίες λόγο του υψηλού οργανικού φορτίου το οποίο περιλαμβάνεται στα παραγόμενα υγρά απόβλητα. Τα τελευταία χρόνια μέσω κάποιων ειδικών διεργασιών ( MBR , DAF) και την εισαγωγή τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων κάθε ξυλοβιομηχανίας το πρόβλημα έχει μειωθεί. Ο Βιοαντιδραστήρας Μεμβρανών (Membrane Bio-Reactor, MBR) είναι μια σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων. Η διάταξη των συστημάτων MBR λειτουργεί είτε με μια εμβαπτισμένη μεμβράνη εντός της δεξαμενής αερισμού, είτε με μια μεμβράνη εκτός της δεξαμενής αερισμού με παράπλευρη ροή. Οι μεμβράνες που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μικροδιήθησης ή υπερδιήθησης . Στα συστήματα αυτά, λόγω της σταθερής συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου που επικρατεί εντός στη δεξαμενή αερισμού επιτυγχάνονται γενικά υψηλά ποσοστά νιτροποίησης, ενώ για την ολοκληρωμένη απομάκρυνση του αζώτου απαιτείται η χρήση ανοξικού αντιδραστήρα στον οποίο λαμβάνει χώρα απονιτροποίηση. Η τεχνολογία MBR φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη μέθοδο ενεργού ιλύος και πιο συγκεκριμένα , έχει να κάνει με τη καλύτερη ποιότητα εκροής, τη μείωση του απαιτούμενου χώρου και τη μικρότερη περίσσεια ιλύος κ.ά .Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκαν πειραματικές διαδικασίες με σκοπό την εξάλειψη σε μεγάλο βαθμό του ποσοστού των στερεών (TSS) καθώς και αυτό του ψευδαργύρου που εμπεριέχονται μέσα στα λύματα από ένα εργοστάσιο παραγωγής MDF . Αυτό που παρατηρήθηκε μέσω των πειραμάτων μας είναι πως με τη χρήση ενός ανιονικού πολυμερούς (Κροκιδωτικού) απομακρύνεται το 98% των στερεών και το 97% της συγκέντρωσης του ψευδαργύρου των αρχικών δειγμάτων μας. Ακολούθως πειραματικές διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν και για τη μείωση του οργανικού φορτίου ,της αμμωνίας και των νιτρικών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης λειτουργίας των ΕΕΛ σε ένα εργοστάσιο παραγωγής MDF (ινοσανίδων μέσης πυκνότητας) ,όπου παρατηρήθηκε ότι για μια περαιτέρω μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου υγρού αποβλήτου πριν την είσοδο στο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών κρίνεται απαραίτητη η χρήση ενός κροκιδωτικού(FeCl3) για τη μείωση του COD , TOC ενώ για τη μείωση της αμμωνίας η χρήση του όζοντος κρίνεται απαραίτητη. el
ΠερίληψηIn the field of industry, the treatment of liquid and solid waste plays an important role. An important role for the smooth operation of each industry is the specialized treatment of its wastewater in order to meet the very high environmental standards for safe disposal of this waste. More specifically in the wood industry the treatment of wastewater has been a major problem for decades because of the high organic load included in the produced wastewater. In recent years through some special processes (MBR, DAF) and their introduction to the wastewater treatment plants of each wood industry the problem has been reduced. The bioreactor membrane (Membrane Bio-Reactor, MBR) is a modern technology that applies both to the treatment of urban wastewater and industrial wastewater. The arrangement of the MBR systems works either with a membrane immersed inside the aeration tank, or with a membrane outside the ventilation tank with a lateral flow. The membranes used are usually microfiltration or ultrafiltration. In these systems, due to the constant concentration of dissolved oxygen prevailing in the aeration tank generally high nitrification percentages are achieved, while for the complete removal of nitrogen is required the use of anoxic reactor in Which a denitrification takes place. The MBR technology has significant advantages over the method of active sludge and more specifically, it has to do with the best quality of outflow, the reduction of the required space and the smallest excess sludge etc. in this diploma thesis Experimental procedures were carried out in order to eliminate to a large extent the percentage of solids (TSS) as well as that of zinc contained in the effluent. What was observed through our experiments is that with the use of a anionic Polymer (coagulation) removes 98% of solids and 97% of the zinc concentration of our original specimens. Subsequent experimental procedures were also carried out for the reduction of the organic load of ammonia and nitrates in order to improve the operation performance of the WWTP in an MDF production plant (medium density fiberboard) where It was observed that for a further reduction of the quality characteristics of this liquid waste before entering the bioreactor membrane , the use of a flocculant(FeCl3) is necessary to reduce COD, TOC while for the reduction of ammonia the use of ozone deemed necessary.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-07-10-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαWaste water treatmenten
Θεματική ΚατηγορίαΕπεξεργασία υγρών αποβλήτωνel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΑριστείδης Αλεξανδρόπουλος, "Επεξεργασία υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής ινοσανίδων (MDF)", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el
Βιβλιογραφική ΑναφοράAristeidis Alexandropoulos, "Waste water treatment of fiberboard production plant (MDF)", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά