Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Οι εφαρμογές της γεωχημείας στους ταμιευτήρες πετρελαίου

Slaveski Angelina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2956AC52-A1D0-427C-BF21-60C8D9854C65
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Angelina Slaveski, "Οι εφαρμογές της γεωχημείας στους ταμιευτήρες πετρελαίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82596
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική αποτελείται από δύο μέρη, θεωρητικό και πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος επικεντρώνεται στη λεπτομερή περιγραφή της εφαρμογής της Γεωχημείας πετρελαίου στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, εξηγώντας το ρόλο της Γεωχημείας στη διαχείριση υδρογονανθράκων, στον εντοπισμό νέων περιοχών ή ζωνών ενδιαφέροντος σε ταμιευτήρες, στην οριοθέτηση και περιγραφή της εσωτερικής γεωμετρίας των ταμιευτήρων και στη χρήση του χημικού αποτυπώματος για την αξιολόγηση της συνέχειας των ταμιευτήρων κ.τ.λ. Επιπρόσθετα θα παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Γεωχημεία πετρελαίου χρησιμοποιείται στην μεγιστοποίηση της απόδοσης της διαδικασίας έγχυσης νερού, καθώς επίσης και τη σημασία της στην πρόβλεψη προβλημάτων ροής. Επιπλέον θα εξεταστεί η χρήση της γεωχημείας του ταμιευτήρα συνδυαστικά στις μελέτες ωριμότητας και τους συσχετισμούς πετρέλαιο-πετρέλαιο, πετρέλαιο-μητρικό πέτρωμα. Θα συζητηθεί η διαδικασία αλλαγής χημικής σύστασης που υφίσταται το πετρέλαιο μετά την παραγωγή του από το μητρικό πέτρωμα καθώς και ο χαρακτηρισμός του μέσω των εφαρμογών των ελαφρών υδρογονανθράκων.Στο πρακτικό μέρος, ένα σύνολο αναλογιών συγκεντρώσεων ελαφριών υδρογονανθράκων θα χρησιμοποιηθεί σε 146 δείγματα πετρελαίων από τον δυτικό Καναδά. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σύστασης των συγκεκριμένων πετρελαίων, θα εξεταστούν οι διεργασίες που επέδρασαν σε αυτά μετά την παραγωγή του από το μητρικό πέτρωμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά