Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραμετρική ανάλυση καινοτόμων φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια γραφείων

Magkonis Charilaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E05A7AA7-8EF9-441D-BA80-49F7991FA9A7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χαρίλαος Μαγκώνης, "Παραμετρική ανάλυση καινοτόμων φωτοβολταϊκών ενσωματωμένων σε κτίρια γραφείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82642
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια μετατροπής των κτιρίων από καταναλωτές ενέργειας σε παραγωγούς. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται φωτοβολταϊκά πλαίσια BiPV (Building Integrated Photovoltaic), τα οποία ενσωματώνονται στις ελεύθερες επιφάνειες του κτιρίου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, για τον προσδιορισμό και τη μελέτη της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση καινοτόμων φωτοβολταϊκών πλαισίων, τα οποία εγκαθίστανται σε κτίρια, αντικαθιστώντας ορισμένα δομικά υλικά του κελύφους. Συνεπώς συμβάλουν τόσο στην ενεργειακή, όσο και στην αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Αρχικά, μελετήθηκαν σενάρια σε ένα κτίριο μικρότερης κλίμακας, στο οποίο πραγματοποιήθηκε σύγκριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Στη συνέχεια, τα αποδοτικότερα εξ αυτών, χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή μελέτη του κτιρίου Κ1 της σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η γεωμετρία των μοντέλων προσομοίωσης, για όλα τα σενάρια, δημιουργήθηκε μέσω του λογισμικού Sketch Up, ενώ τα δεδομένα τα οποία αφορούν τα κατασκευαστικά υλικά του κτιρίου, τροποποιήθηκαν μέσω του λογισμικού Openstudio. Τέλος, η μοντελοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Energy Plus, κάνοντας χρήση των διαθέσιμων μαθηματικών μοντέλων. Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν, συγκρίνονται με δεδομένα που αφορούν τις ηλεκτρικές ανάγκες του κτιρίου, με στόχο την εύρεση του αποδοτικότερου συνδυασμού μεταξύ των σεναρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά