Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική μελέτη θερμομεταλλικών πηγών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. Παραδείγματα από Κρήτη και τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο

Bampaniotis Georgios

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/94ED768A-2559-416D-B17C-4C77A7B14AFF-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82668-
Γλώσσαel-
Μέγεθος2,87 megabytesen
ΤίτλοςΣυγκριτική μελέτη θερμομεταλλικών πηγών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. Παραδείγματα από Κρήτη και τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώροel
ΔημιουργόςBampaniotis Georgiosen
ΔημιουργόςΜπαμπανιωτης Γεωργιοςel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Manoutsoglou Emmanouilen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Μανουτσογλου Εμμανουηλel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Kallithrakas-Kontos Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Καλλιθρακας-Κοντος Νικολαοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Spanoudakis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Σπανουδακης Νικολαοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Mineral Resources Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρωνel
ΠερίληψηΣτα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιήθηκε μετά από μια πρώτη γεωλογική προσέγγιση, η συγκριτική μελέτη κατανομής κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων δειγμάτων υδάτων από δύο θεσμικά αναγνωρισμένων ιαματικών πεδίων και μιας ιστορικά/παραδοσιακά ιαματικής περιοχής του ελληνικού χώρου. Τα δείγματα για την συγκριτική μελέτη και τις συσχετίσεις που συνδέονται με αυτή πάρθηκαν από δημοσιευμένες εργασίες σχετικά με τα πεδία της Αιδηψού στην βόρεια Εύβοια, των Καμένων Βούρλων του νομού Φθιώτιδας στην Στερεά Ελλάδα και του Αγίου του Αντωνίου του νομού Χανιών στην νοτιοδυτική Κρήτη. Οι τρεις αυτές περιοχές υδροληψίας δομούνται από εντελώς διαφορετικής λιθολογίας, προέλευσης και ηλικίας πετρώματα που παρόλη την διείσδυση του θαλασσινού νερού στις παράκτιες υδροφορίες από όπου πάρθηκε το σύνολο των δειγμάτων οι ομοιότητες και οι διαφορές στο γεωλογικό υπόβαθρο αντικατοπτρίζεται στην υδροχημεία των υδάτων. Η κύρια γεωλογική ομοιότητα που μπορεί κανείς να καταγράψει είναι ότι όλα τα δείγματα φιλοξενούνται σε υδροφορίες που βρίσκονται εντός ανθρακικών πετρωμάτων διαφορετικού βαθμού μεταμόρφωσης. Η ύπαρξη υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας υδάτων που υπάρχουν στις περιοχές της Αιδηψού και Καμμένων Βούρλων αυτονόητα παραπέμπει σε υδροφορίες που επηρεάζονται από διαφορετικές γεωλογικές διεργασίες: τα υψηλής ενθαλπίας ύδατα επηρεάζονται από την τοπική ηφαιστειότητα, που δεν επηρεάζει τους υδροφορείς χαμηλής ενθαλπίας στις εν λόγω περιοχές και λείπει παντελώς από την υδροφορία της Κρήτης. Η ύπαρξη γύψων από την άλλη στην ευρύτερη περιοχή που φιλοξενεί την υδροφορία στην Κρήτη επηρεάζει καθοριστικά την υδροχημεία των υδάτων και τα διακρίνει από αυτά των άλλων περιοχών που δεν εμφανίζουν γύψους. Ποιο συγκεκριμένα: Τα ύδατα της περιοχής του Αγίου Αντωνίου είναι χαμηλής θερμοκρασίας (14.2°C – 15.2°C), χαρακτηρίζονται ως χλωρονατριούχα λόγω ανάμιξης με το θαλασσινό νερό (φαινόμενο Venturi) και περιέχουν υψηλή συγκέντρωση ραδονίου. Τα ύδατα της περιοχής της Αιδηψού διακρίνονται σε δύο ομάδες. Τα νερά υψηλής θερμοκρασίας (43.9°C – 82.2°C) χαρακτηρίζονται ως χλωρονατριούχα, επηρεάζονται από την ύπαρξη του μαγματικού θαλάμου που εντοπίστηκε σε βάθος 18 km και περιέχουν επίσης ραδόνιο. Η ομάδα χαμηλής θερμοκρασίας στην ίδια περιοχή (θερμοκρασίες από 12.2°C – 23.2°C) παρουσιάζει πολύ χαμηλότερες τιμές ολικά διαλυμένων στερεών. Τα ύδατα χαρακτηρίζονται ως ασβεστούχα – διττανθρακικά. Τα ύδατα της περιοχής των Καμένων Βούρλων που μελετήθηκαν είναι χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασίες από 29.6°C – 40.4°C), χαρακτηρίζονται χλωρονατριούχα είναι εντόνως μεταλλικά και περιέχουν υψηλές επίσης συγκεντρώσεις ραδονίου. Με βάση την κατανομή των κύριων ιόντων είναι εμφανείς οι διαφορές όχι μόνο στο χαρακτηρισμό των υδάτων μεταξύ περιοχών υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας, αλλά και μεταξύ περιοχών χαμηλής ενθαλπίας. Όπως φαίνεται από τα διάφορα συγκριτικά διαγράμματα συγκεντρώσεων, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον χημισμό των υδάτων καθορίζονται από το σύνολο των γεωλογικών παραμέτρων της κάθε περιοχής.el
ΠερίληψηWithin this Thesis, a comparative study of the distribution of main elements and trace elements of water samples from two institutionally recognized hydrothermal fields and a historical / traditional therapeutic region of the Greek area was carried out after a first geological approach. The samples for the comparative study and its associations were taken from published papers concerning the areas of Edipsos in northern Evia, Kamena Vourla in the prefecture of Fthiotis in Central Greece and Agios Antonios of the prefecture of Chania in southwestern Crete. These three water abstraction areas are structured with completely different rocks concerning the lithology, origin and age. These rocks despite the penetration of seawater into the costal aquifers, from where the samples were taken, have similarities and differences in the geological background, which are reflected in the hydrochemistry of the water. The main geological similarity that could be recorded is that all samples are found in aquifers located in carbonate rocks of different degrees of metamorphism. The existence of high and low enthalpy waters in the regions of Edipsos and Kamena Vourla automatically refers to aquifers that are affected from geological processes. High enthalpy waters are affected by the local volcanism, which does not affect low enthalpy aquifers in these areas and is completely absent from the waters of Crete. On the other hand, the existence of gypsum in the wider area that hosts the aquifer in Crete has a decisive impact on the hydrochemistry of water and distinguishes it from other non-gypsum areas. More specifically: The waters of Agios Antonios area are of low temperature (14.2°C – 15.2°C). They are characterized as chlorinated due to their mixing with seawater (Venturi phenomenon) and contain a high concentration of radon. The waters of Edipsos are divided into two groups. The waters of high temperature (43.9°C - 82.2°C) are characterized as chlorinated. They are affected by the existence of the magma chamber located at a depth of 18 km and they also contain radon. The low temperature group in 6 the same area (temperatures from 12.2°C to 23.2°C) displays much lower total dissolved solids. The waters are characterized as calcareous - bicarbonate. The waters of the Kamena Vourla, that were studied are of low enthalpy (temperatures from 29.6°C to 40.4°C). They are characterized as chlorinated, they are highly metallic and also contain high concentrations of radon. Based on the distribution of the main ions, the differences are evident not only in the characterization of the waters between high and low enthalpy areas but also between low enthalpy areas. As it appears from the various comparative concentration diagrams, the factors affecting water chemistry are determined by the set of geological parameters of each area.en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2019-07-12-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2019-
Θεματική ΚατηγορίαΓεωλογίαel
Θεματική ΚατηγορίαΓεωθερμίαel
Θεματική ΚατηγορίαGeologyen
Θεματική ΚατηγορίαGeothermal energyen
Θεματική ΚατηγορίαΘερμομεταλλικές πηγέςel
Θεματική ΚατηγορίαThermometallic springsen
Βιβλιογραφική ΑναφοράΓεώργιος Μπαμπανιώτης, "Συγκριτική μελέτη θερμομεταλλικών πηγών υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας. Παραδείγματα από Κρήτη και τον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019el

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά