Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση και βέλτιστη διαστασιολόγηση συστήματος άντλησης ταμίευσης για αξιοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμογή στο Φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο Κρήτης

Tsamoudalis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4743A0FC-1D4D-4850-9130-FE7632D2A5FE
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τσαμούδαλης, "Μοντελοποίηση και βέλτιστη διαστασιολόγηση συστήματος άντλησης ταμίευσης για αξιοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Εφαρμογή στο Φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο Κρήτης", Διπλωματική Εργασία, Πολυτε https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82669
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία μελετάται η αποθήκευση απορριπτόμενης ενέργειας στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής Ενέργειας της Κρήτης. Έχοντας σαν δεδομένο την χρονοσειρά απορριπτόμενης ενέργειας του 2015 της Κρήτης όπως δόθηκε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείου, μελετάται ο σχεδιασμός του αναστρέψιμου Υδροηλεκτρικού Έργου (Pumped Storage System) του Φράγματος Ποταμών στο Ρέθυμνο Κρήτης. H απορριπτόμενη ενέργεια από τα αιολικά πάρκα της Κρήτης απορροφάται από την αντλητική εγκατάσταση και μετατρέπεται σε υδραυλική. Αυτό επιτυγχάνεται από την άντληση του νερού από τον κάτω ταμιευτήρα στον ταμιευτήρα με το μεγαλύτερο ύψος. Η αποθηκευμένη υδραυλική ενέργεια στη συνέχεια, όταν απαιτείται, μετατρέπεται σε ηλεκτρική τροφοδοτώντας το ηλεκτρικό δίκτυο με εγγυημένη ενέργεια. Αντικείμενο αυτής της διπλωματικής είναι η βελτιστοποίηση της διαστασιολόγησης των κυρίων συνιστωσών του έργου (του πλήθους των αντλιών, ονομαστική παροχή αντλιών, της ισχύος υδροστροβίλου και της χωρητικότητας των δεξαμενών). Για την βελτιστοποίηση χρησιμοποιείται σαν κριτήριο η Καθαρή Παρούσα Αξία για οικονομικό κύκλο ζωής της επένδυσης 25 έτη. Η διαστασιολόγηση των παραπάνω συνιστωσών βασίζεται σε αποτελέσματα μαθηματικής προσομοίωσης της λειτουργίας του συστήματος που πραγματοποιείται στο προγραμματιστικό εργαλείο Μatlab.​​​​​​​

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά