Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά

Valkanou Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/621D431E-75DE-4007-AE9C-C1CE20E79F1E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελένη Βαλκάνου, "Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα με ανθρακούχα προσροφητικά υλικά", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82671
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο την διερεύνηση της προσροφητικής ικανότητας ανθρακούχων προσροφητικών υλικών για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων από την υδατική φάση. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η προσροφητική ικανότητα τριών διαφορετικών δειγμάτων αναγμένου οξειδίου του γραφενίου ως προς την απομάκρυνση τεσσάρων αντικαταθλιπτικών ουσιών. Οι αντικαταθλιπτικές ουσίες που μελετήθηκαν ήταν η φλουοξετίνη, η σερτραλίνη, η παροξετίνη και η σιταλοπράμη.Τέλος, πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση των κινητικών πειραμάτων προσρόφησης χρησιμοποιώντας δύο κινητικά μοντέλα, το κινητικό μοντέλο της ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης. Για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων έγινε χρήση του excel για την γραμμική μορφή, ενώ χρήση των προγραμμάτων OriginPro8 και Sigmaplot 11 για την μη γραμμική των δύο κινητικών μοντέλων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά