Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση κατανομής φθορίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης

Asproudi Maria-Lena

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/168B5CB8-91AC-4969-B949-625AF2AB3192
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Λένα Ασπρούδη, "Διερεύνηση κατανομής φθορίου σε ιστορικά καταγεγραμμένες ιαματικές πηγές της Δυτικής Κρήτης ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82677
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια συστηματική αποτίμηση των δεδομένων γεωλογικής και υδροχημικής έρευνας παραδοσιακά ιαματικών ελαφρώς μεταλλικών και ολιγομεταλλικών πηγών της Δυτικής Κρήτης, με έμφαση στις πηγές που περιέχουν σχετικά αυξημένες τιμές φθορίου. Οι πηγές που μελετήθηκαν φιλοξενούνται και εκφορτίζουν υδροφόρους που βρίσκονται είτε εντός πετρωμάτων του Νεογενούς, είτε εντός μεταμορφωμένων πετρωμάτων του Φυλλιτικού Καλύμματος. Αναλυτικότερα, οι πηγές που μελετήθηκαν εντός του Φυλλιτικoύ Καλύμματος είναι η πηγή Αρελιό, η πηγή στο χωριό Μουστάκο και η πηγή στο χωριό Στρόβλες, ενώ οι πηγές που φιλοξενούνται εντός των πετρωμάτων του Νεογενούς βρίσκονται στο χωριό Καρές (τρείς πηγές, Πλατεία του χωριού, Γεροδρύς, Άγιοι Απόστολοι) καθώς και η πηγή Βουριέρο που βρίσκεται στα περίχωρα του χωριού Ζυμπραγός της Δυτικής Κρήτης. Στην εργασία αυτήν χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα υδροχημικών αναλύσεων δειγμάτων υδάτων από δύο περιόδους (ένα κατά την χειμερινή και ένα κατά την εαρινή περίοδο) με εξαίρεση τα αποτελέσματα των υδροχημικών αναλύσεων των πηγών Άγιοι Απόστολοι και Γεροδρύς που χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα μιας περιόδου. Πέραν της μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων που μετρήθηκαν in situ και της γεωχημικής ανάλυσης κύριων και ιχνοστοιχείων πάντα έμφαση στην κατανομή του φθορίου, στην εργασία αυτήν χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν με όρια που έχουν τεθεί με διαχρονικά διάφορες οδηγίες και από διάφορους οργανισμούς και θεσμούς (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, WHO κτλ), για τον καθορισμό π.χ. των ανώτατων τιμών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων στοιχείων, ή/και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών κτλ. Γνωρίζοντας ότι το πόσιμο νερό είναι αυτό που συμβάλει στην κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας φθορίου μέσα στη μέρα λήφθηκαν υπόψη τα όρια και οι όλοι οι περιορισμοί που έχουν τεθεί για την ημερήσια πρόσληψη του στοιχείου αυτού.Τα ύδατα των πηγών που μελετήθηκαν παρουσιάζουν σαφείς ομοιότητες και διαφορές: Στο σύνολό τους οι πηγές είναι κρύες, τα ύδατα αυτών που φιλοξενούνται εντός του Φυλλιτικού Καλύμματος είναι τύπου κάλιο-νατριούχο-χλωριούχο με πολύ χαμηλές τιμές ολικών διαλυμένων στερεών (TDS) που επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό ως ολιγομεταλλικά (TDS από 40 έως 70 mg/L), ενώ τα ύδατα που φιλοξενούνται εντός των πετρωμάτων του Νεογενούς είναι τύπου ασβέστιο-μαγνησιούχο χλώριο-θειικό με υψηλότερες τιμές ολικών διαλυμένων στερεών, από 380mg/L έως 620mg/L, (ελαφρώς μεταλλικά), ενώ περιέχουν φθόριο σε ποσότητες που κυμαίνονται από 0,04 mg/L έως 0,503 mg/L καθώς και σημαντικές συγκεντρώσεις άλλων ιχνοστοιχείων. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του ψευδαργύρου ( Zn), το οποίο στις πηγές του Νεογενούς κυμαίνεται από 4,2 έως 49,3 μg/L ενώ στις πηγές του Φυλλιτικού Καλύμματος οι τιμές του κυμαίνονται από 5,6 έως 186,6 μg/L.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά