Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Petroleum asphaltenes: experimental determination and characterization

Selekou Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/28EC924E-FDF5-42AA-8CAF-D360AEF63C08
Έτος 2020
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Konstantina Selekou, "Petroleum asphaltenes: experimental determination and characterization ", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2020 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82704
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει πληροφορίες από δημοσιευμένα άρθρα σχετικές με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ασφαλτενίων. Συγκεκριμένα, σκοπός της εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια γενική εικόνα για το τι είναι τα ασφαλτένια καθώς και τα βασικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τους επιστήμονες από τα μέσα του ’19 αιώνα έως και σήμερα. Αρχικά, δίνονται βασικές πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες των ασφαλτενίων ενώ παρατίθενται οι δύο προσεγγίσεις σχετικά με την φυσικοχημική συμπεριφορά των ασφαλτενίων (solubility και colloidal approach). Στη συνέχεια, αναφέρονται οι αναλυτικές μέθοδοι και τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επιστήμονες για την ανίχνευση και τον χαρακτηρισμό των δομών αυτών ενώ τέλος δίνονται τα μοντέλα που προσδιορίζουν το σχηματισμό των ασφαλτενίων λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες καθώς και τις θερμοδυναμικές διεργασίες που επικρατούν κατά τον σχηματισμό τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά