Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσδιορισμός απόλυτου υψόμετρου στάθμης υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις του Νομού Χανίων

Mavrakakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/330BAA3B-9788-432A-80E8-0644724E47B1
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Μαυρακάκης, "Προσδιορισμός απόλυτου υψόμετρου στάθμης υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις του Νομού Χανίων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82711
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί εφαρμογή της μεθόδου του απόλυτου γεωδαιτικού εντοπισμού με δορυφορικά συστήματα για τον προσδιορισμό του γεωμετρικού και μετέπειτα του ορθομετρικού υψομέτρου της στάθμης των υδάτων σε γεωτρήσεις του νομού Χανίων. Με μοντέλα από παγκόσμια πεδία βαρύτητας προσδιορίστηκε η ισοδυναμική επιφάνεια του πεδίου βαρύτητας την οποία ακολουθούν τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή.Η στάθμη του υδροφορέα μετρήθηκε σε 30 θέσεις υδρογεωτρήσεων και σε μία θέση υφιστάμενου φρεατίου. Προσδιορίστηκε το απόλυτο υψόμετρο της κεφαλής των γεωτρήσεων με ακρίβεια εκατοστών και στη συνέχεια το υψόμετρο της στάθμης του ύδατος.Δημιουργήθηκαν μοντέλα διακύμανσης στη στάθμη του υδροφορέα στη Δυτική Κρήτη και αξιολογήθηκε η υψομετρική μεταβολή της στάθμης τους σε σχέση με τον χρόνο. Συμπεράσματα επίσης εξήχθησαν για τον ενδεχόμενο υφαλμύρινσης παράκτιων περιοχών που απειλούνται είτε έχουν ήδη πληγεί από το φαινόμενο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά