Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδίαση συστήματος στιγμιαίου δορυφορικού προσδιορισμού θέσης με αναδιατασσόμενη λογική σε ολοκληρωμένο σύστημα PolarFire

Maragkou Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49DB2339-D495-46E3-88A4-1F5A9B9840D7
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Μαραγκού, "Σχεδίαση συστήματος στιγμιαίου δορυφορικού προσδιορισμού θέσης με αναδιατασσόμενη λογική σε ολοκληρωμένο σύστημα PolarFire", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82716
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Υπηρεσία Δημόσιου Χαρακτήρα (Public Regulated Service) του δορυφορικού συστήματος Galileo εγγυάται ασφαλή δορυφορική πλοήγηση για υπηρεσιακή χρήση του δημοσίου, πράγμα που κάνει την υλοποίηση απαιτητική σε θέματα ασφαλείας. Η μέθοδος στιγμιαίου δορυφορικού προσδιορισμού θέσης παρέχει ένα γρήγορο και αποδοτικό τρόπο εντοπισμού θέσης ταχύτητας και χρόνου (Position Velocity Time) με την χρήση βοηθητικών δεδομένων, με δείγματα μη επεξεργασμένα και με κώδικες ψευδοτυχαίου θορύβου. Στόχος αυτής της διπλωματικής είναι η υλοποίηση συστήματος στιγμιαίου δορυφορικού προσδιορισμού θέσης σε αναδιατασσόμενη λογική στο ολοκληρωμένο σύστημα PolarFire για ενσωματωμένο δέκτη σε πραγματικό χρόνο. Η επιλογή του ολοκληρωμένου συστήματος PolarFire έγινε βάσει των εγγυήσεων που παρέχει όσο αφορά την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια. Ο υπολογισμός της θέσης, της ταχύτητας και του χρόνου γίνεται σε RISC-V πρότυπο με χρήση της RV32IMA αρχιτεκτονικής σετ εντολών σε ενσωματωμένο soft core. Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τρία μέρη: την σχεδίαση σε υλικό που υλοποιεί την μέθοδο απόκτησης σήματος, την εφαρμογή που ελέγχει την σχεδίαση υλικού και την εφαρμογή που υλοποιεί τον στιγμιαίο προσδιορισμό θέσης. Η σχεδίαση αποτελείται από τον soft core Mi-V της Microsemi και από ένα μέρος ελεύθερα διαμορφωμένης και προγραμματιζόμενης λογικής που ελέγχεται από μια εφαρμογή bare-metal σε γλώσσα C++. Η εφαρμογή στιγμιαίου προσδιορισμού έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα C.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά