Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συνεισφορά της μικροβιακής κοινότητας του J. acutus σε τεχνητό υδροβιότοπο επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων

Bourkoutsoglou Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/84657F8C-2CEA-4CDD-A1C1-4C325AE988A6
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννα Μπουρκουτσόγλου, "Συνεισφορά της μικροβιακής κοινότητας του J. acutus σε τεχνητό υδροβιότοπο επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82718
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη φυτοεξυγίανση έχουν τα φυτά και οι σχετιζόμενοι με αυτούς μικροοργανισμοί. Το σύστημα φυτό-μικροοργανισμοί συντελούν στην αποδόμηση τοξικών οργανικών ουσιών και στην απομάκρυνση μετάλλων από το έδαφος και το νερό. Ειδικότερα τόσο τα βακτήρια της ριζόσφαιρας όσο και τα ενδοφυτικά βακτήρια μπορεί να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στον ξενιστή τους και να βελτιώσουν το αποτέλεσμα της φυτοεξυγίανσης. Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η ικανότητα της μικροβιακής κοινότητας της ριζόσφαιρας και της ενδοφυτικής κοινότητας της ρίζας του ελόφυτου Juncus να απομακρύνουν βαρέα μέταλλα (Ζη, Νί και Cd ξεχωριστά και ως μείγμα). Το ελόφυτο από το οποίο απομονώθηκαν οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιείται ήδη ως μέσο φυτοεξυγίανσης σε ένα τεχνητό υδροβιότοπο επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, η ριζοσφαιρική κοινότητα καλλιεργήθηκε σε δύο διαφορετικά μέσα, σε πλούσιο θρεπτικό κατά τον Ά κύκλο των πειραμάτων και σε απόβλητο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας κατά τον ‘Β κύκλο πειραμάτων στο οποίο προστέθηκαν Ζη, Νί και Cd ξεχωριστά και ως μείγμα. Η ενδοφυτική κοινότητα καλλιεργήθηκε μόνο σε πλούσιο θρεπτικό στο οποίο προστέθηκαν Ζη, Νί και Cd ξεχωριστά και ως μείγμα κατά τον Ά κύκλο των πειραμάτων. Στον πρώτο κύκλο οι μικροοργανισμοί καλλιεργήθηκαν με δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις μετάλλων προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα για την ικανότητα απομάκρυνσης σε διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης. Κατά την δεύτερη πειραματική φάση στόχος είναι η καλύτερη και πιο ρεαλιστική προσομοίωση των συνθηκών του τεχνητού υδροβιότοπου από τον οποίο απομονώθηκαν τα βούρλα. Για τον σκοπό αυτό οι μικροοργανισμοί έχουν σαν μόνη πηγή οργανικών ουσιών το απόβλητο από την έξοδο της δευτεροβάθμιας επεξεργασίας που ρέει στον τεχνητό υδροβιότοπο και τεχνητό διάλυμα με σύσταση παρόμοια με εκείνη των ριζικών εκκρίσεων του βούρλου. Συμπερασματικά αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει τη συμβολή της μικροβιακής κοινότητας του Juncus acutus στην απομάκρυνση βαρέων μετάλλων σε τεχνητούς υδροβιότοπους. Τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιητικά όσον αφορά το κάδμιο και τον ψευδάργυρο, με το κάδμιο να εμφανίζει τις υψηλότερες απομακρύνσεις. Ενώ στην περίπτωση του νικελίου οι απομακρύνσεις είναι μικρές έως ελάχιστες. Σε γενικές γραμμές όμως μας καθιστούν ιδιαίτερα αισιόδοξους σχετικά με την δυνατότητα εκμετάλλευσης του μικροβιακού πληθυσμού που σχετίζεται με το ελόφυτο Juncus acutus.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά