Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική της 23ης Ιουλίου 2018: χωρική αποτύπωση των οικιών, κατηγοριοποίηση και μελέτη των δομικών υλικών τους ως καύσιμη ύλη

Alexopoulos Markos-Ioulianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D163838-4474-4769-8289-E760E44CC508
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάρκος-Ιουλιανός Αλεξόπουλος, "Πυρκαγιά στη Βορειοανατολική Αττική της 23ης Ιουλίου 2018: χωρική αποτύπωση των οικιών, κατηγοριοποίηση και μελέτη των δομικών υλικών τους ως καύσιμη ύλη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82721
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αναμφισβήτητη συνιστώσα της κλιματικής αλλαγής είναι η παγκόσμια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, η οποία ευνοεί την συχνότερη πρόκληση πυρκαγιών. Έρευνες επικεντρώνονται κυρίως στην καύσιμη ύλη πυρκαγιών υπαίθρου, με απόρροια την απουσία στοιχείων για την περίπτωση φωτιάς σε αστικές περιοχές. Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην επιρροή των κατασκευαστικών υλικών των κτιρίων κατά την καταστροφή παράκτιων περιοχών της Βορειοανατολικής Αττικής, τον Ιούλιο του 2018. Τρεις χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις κατασκευές αποτυπώθηκαν σε χάρτη, με κύρια περιγραφικά στοιχεία τα δομικά υλικά και τον βαθμό ζημιάς. Ακολούθησε επεξεργασία των παραμέτρων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε προσομοίωση της πυρκαγιάς για την εκτίμηση της έντασης της. Κατόπιν εξαγωγής των δεδομένων, έγινε συσχέτιση μεταξύ τους με τη χρήση στατιστικών μεθόδων και ανάλυσης ευαισθησίας. Από τα χίλια εκατόν σαράντα τέσσερα κτίρια που υπέστησαν ζημιά, σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν οι προκατασκευασμένες οικίες, δηλαδή κατασκευές που αποτελούνται από συναρμολογούμενα μέλη. Αντιθέτως, οι περισσότερες κατασκευές που κτίστηκαν εφαρμόζοντας τα πρότυπα πυρασφάλειας του Ευρωκώδικα, δεν υπέστησαν σημαντικές λειτουργικές βλάβες. Με την ολοκλήρωση της μελέτης επιβεβαιώθηκε ότι οι περιβαλλοντικές παράμετροι είναι πάντοτε καθοριστικές στην εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Ωστόσο, η κατασκευή κτιρίων με πυράντοχα υλικά μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές μικρότερου μεγέθους και μείωση ανθρώπινων απωλειών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά