Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Γεωχημική αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου της λεκάνης του Βόρειου Σίδνεϊ (Αυστραλία)

Papandropoulou Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B90F5E52-55F5-4CB7-90A3-B5DA3074976F
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Παπανδροπούλου, "Γεωχημική αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου της λεκάνης του Βόρειου Σίδνεϊ (Αυστραλία)", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82756
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη του δυναμικού γένεσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη νοτιο-ανατολική Αυστραλία. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε το δυναμικό των σχηματισμών, ηλικίας άνω Περμίου, από την περιοχή της βόρειας λεκάνης του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία.Για την εκπόνηση της εργασίας αυτής, χρησιμοποιήθηκαν 27 δείγματα από τρία διαφορετικά βάθη, από την περιοχή που προαναφέρθηκε. Αρχικά το σύνολο των δειγμάτων, αφού κονιοποιήθηκε και κοσκινίστηκε, υποβλήθηκε στην ανάλυση Rock-Eval, μέσω της οποίας δόθηκαν τα πρώτα στοιχεία σχετικά με το οργανικό περιεχόμενο των δειγματων. Έπειτα, επιλέχθηκαν 2 δείγματα από κάθε βάθος, 6 στο σύνολο, τα οποία αναλύθηκαν με τις πρότυπες γεωχημικές μεθόδους για ανάλυση πετρελαίου.Συγκεκριμένα, τα επιλεγμένα αυτά δείγματα υποβλήθηκαν στη διαδικασία της εκχύλισης με τη μέθοδο soxhlet, μέσω της οποίας διαχωρίστηκαν τα βιτουμένια από τα ανόργανα συστατικά. Στη συνέχεια το εκχύλισμα χωρίστηκε με τη σειρά του στα κλάσματα των ασφαλτένιων και των μαλτενίων, με τη διαδικασία της απασφάλτωσης. Ακολούθησε η διαδικασία της χρωματογραφίας στήλης, στην οποία από το κλάσμα των μαλτενίων συλλέξαμε τρία κλάσματα,τα κορεσμένα, τα αρωματικά και τις ρητίνες. Το κορεσμένο κλάσμα που συλλέξαμε αναλύθηκε με αέρια χρωματογραφία-φασματοσκοπία μάζας, και από τα πειραματικά δεδομένα υπολογίστηκαν γεωχημικοί δείκτες που συντέλεσαν στον προσδιορισμό της ποιότητας, της ποσότητας και της προέλευσης της οργανικής ύλης, καθώς και του περιβάλλοντος απόθεσής της.Διαπιστώθηκε ότι ο σχηματισμός στον οποίο ανήκουν τα δείγματα που αναλύθηκαν έχει άριστο δυναμικό πετρελαιογένεσης, με οργανική ύλη που χαρακτηρίζεται ανώριμη ή στα πρώτα στάδια ωριμότητας. Ο σχηματισμός προβλέπεται να παράγει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η οργανική ύλη αποδεικνύεται αυθιγενής, ενώ η προέλευσή της εκτιμάται ότι είναι χερσαία με θαλάσσια παρόλα αυτά συνεισφορά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης των βιοδεικτών δείχνουν ένα περιβάλλον βαλτώδες με ανοξικές, κατά κύριο λόγο, συνθήκες και χαμηλή αλμυρότητα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά