Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή ιστού για την δημιουργία και προσομοίωση πολιτικής απόφασης για το πλαίσιο επιχειρηματολογίας Gorgias

Kostis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/934958D2-24B7-4785-8DDC-A566D3D97989
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Konstantinos Kostis, "Web-based decision policy definition and simulation application for the Gorgias argumentation framework", Diploma Work, School of Electrical and Computer Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82772
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η υλοποίηση εφαρμογής ιστού για την δημιουργία και προσομοίωση πολιτικής απόφασης για το πλαίσιο επιχειρηματολογίας Gorgias. Η πρωτοτυπία αυτής της εφαρμογής έγκειται στη χρήση τεχνολογιών ιστού τεχνολογίας αιχμής παράλληλα με τον πηγαίο κώδικα Gorgias, τα οποία συνδυάζονται για να προσφέρουν ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον.Επιπλέον, η εφαρμογή χρησιμοποιεί την πλειοψηφία των χαρακτηριστικών Gorgias-B και τη μεθοδολογία SoDA και προσπαθεί να κρύψει την πολυπλοκότητα αυτών, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρωθούν στην προσθήκη των σεναρίων και των προτιμήσεών τους με πιο εύκολο και ξεκούραστο τρόπο. Επιπλέον, αποκρύπτει πλήρως τη διαδικασία ορισμού επιχειρημάτων, δημιουργώντας βασικά επιχειρήματα για όλες τις επιλογές και εφαρμόζοντας μια προσαρμοσμένη προβολή σεναρίων με την μορφή πίνακα, παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα σενάρια ως σειρές και τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε σενάριο ως στήλες.Για το front-end προγραμματιστικό πλαίσιο, για να δημιουργηθούν δηλαδή όλες οι σελίδες HTML, η πλοήγηση και η βασική λειτουργικότητα, το πλαίσιο Angular 7 που χρησιμοποιεί την γλώσσα Typescript έχει επιλεγεί για την ανθεκτικότητά του και την πληθώρα των χαρακτηριστικών που προσφέρει. Από την άλλη, για το back-end, επιλέχθηκε το προηγμένο προγραμματιστικό πλαίσιο Java Spring-Boot, λόγω των δυνατοτήτων του που προσφέρουν μια πολύ ασφαλή και γρήγορη υλοποίηση διακομιστή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε προγραμματιστή που θέλει να αναπτύξει και να διαθέσει τις εφαρμογές του στο cloud. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες ασύγχρονου προγραμματισμού στον διακομιστή, RESTful διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) για πρόσβαση στις λειτουργίες από το πρόγραμμα - πελάτη, καθώς και NoSQL βάση δεδομένων για την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων του χρήστη.Τέλος, προκειμένου να έχουμε μια ακριβέστερη εικόνα των αποτελεσμάτων και της λειτουργικότητας της αναπτυχθείσας εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση με πραγματικούς χρήστες σε δύο στάδια, μία μετά το σχεδιασμό της εφαρμογής και η άλλη μετά την υλοποίηση της. Στο πρώτο στάδιο, χρησιμοποιήθηκε πρωτόκολλο αξιολόγησης think-aloud, χρησιμοποιώντας τα paper prototypes που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού. Στο τελευταίο στάδιο, οι χρήστες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την αναπτυχθείσα εφαρμογή και να αλληλεπιδράσουν με αυτήν. Τα αποτελέσματα από τα δύο στάδια αξιολόγησης λήφθηκαν υπόψη και αναλύθηκαν. Η πλειονότητα αυτών ενσωματώθηκαν στην τελική έκδοση αυτής της διπλωματικής εργασίας. Μετά την ενσωμάτωση τους, οι ίδιοι χρήστες ρωτήθηκαν ξανά και τα σχόλιά τους ήταν πολύ θετικά.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά