Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ενεργειακός σχεδιασμός οικίας με χρήση λογισμικού Revit

Kouvaris Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FF5EC03B-27FB-43D7-8CCE-D366D7C91B64
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης Κούβαρης, "Ενεργειακός σχεδιασμός οικίας με χρήση λογισμικού Revit", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82791
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα ενεργειακής κατανάλωσης και κλιματικής αλλαγής και σε τρόπους άμβλυνσης του φαινομένου αυτού. Ένας τομέας σημαντικής ενεργειακής κατανάλωσης, είναι αυτός της θέρμανσης και του κλιματισμού. Πολλοί πλέον προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες θα μειώνουν την ενέργεια που καταναλώνει η οικία τους, πράγμα το οποίο έχει και συνάμα οικονομικό όφελος, καθώς τα έξοδα για τις ενεργειακές ανάγκες μειώνονται σημαντικά.Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τομέα του βιοκλιματικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα με τον ενεργειακό σχεδιασμό οικίας στην περιοχή Κουνουπιδιανά του νομού Χανίων με χρήση του λογισμικού Revit. Αρχικά γίνεται μικρή αναφορά στη νομοθεσία και στη συνέχεια αναφέρονται σχεδιαστικά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί, όπως το Passive House Standard. Γίνεται ιστορική αναδρομή και περιγραφή της λειτουργίας του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε καθώς και αναφορά κάποιων βασικών αρχών λειτουργίας του. Στη συνέχεια αναλύεται η έννοια του βιοκλιματικού σχεδιασμού και περιγράφονται κάποιες στρατηγικές.Στο κύριο κομμάτι της εργασίας, το πρώτο βήμα ήταν η κλιματική ανάλυση της τοποθεσίας ανοικοδόμησης. Η μελέτη αυτή έγινε προοδευτικά, ξεκινώντας από το κλίμα της Ελλάδας, συνεχίζοντας στης Κρήτης και των Χανίων. Όσον αφορά τον σχεδιασμό της οικίας, αρχικά έγινε ανάλυση προσανατολισμού με τη μέθοδο του mass model. Έπειτα σχεδιάστηκε η οικία ακολουθώντας τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και έγινε ενεργειακή ανάλυσή της. Τέλος με βάση τα αποτελέσματα έγιναν ενεργειακές βελτιώσεις, και έγινε σύγκριση της κατοικίας κατά ΚΕΝΑΚ με την βελτιωμένη.Σκοπός του παρόντος είναι η σχεδίαση οικίας, η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός συστημάτων μείωσης των αναγκών θέρμανσης και κλιματισμού. Πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό με τη χρήση του σχεδιαστικού προγράμματος Revit. Ο απώτερος στόχος είναι η οικία αυτή να έχει την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά