Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος και λειτουργία αντλιοστασίου με την χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή

Fanouriadis Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB72370F-B8D7-4283-887F-8B8D10620578
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μιχαήλ Φανουριάδης, "Έλεγχος και λειτουργία αντλιοστασίου με την χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία βασίζεται σε μια πραγματική εφαρμογή, συγκεκριμένα στον προγραμματισμό ενός αντλιοστασίου ύδρευσης. Σκοπός είναι η δημιουργία συστήματος αυτοματισμού για την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου, για την άντληση νερού και την διανομή του στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής.Το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο αποτελείται από 1 δεξαμενή νερού, βαλβίδες για τον έλεγχο της παροχής, 2 αντλίες παροχής, 1 εφεδρική αντλία σε περίπτωση βλαβών, 1 βυθιζόμενη αντλία που βρίσκεται στην γεώτρηση της εγκατάστασης, 1 αεροσυμπιεστή καθώς και αισθητήρες για όλες τις αναλογικές και ψηφιακές τιμές που χρειάζονται έλεγχο για την λειτουργία του αντλιοστασίου. Αυτά τα στοιχεία θα λαμβάνει υπόψη του το σύστημα αυτοματισμού για την σωστή και αυτοματοποιημένη λειτουργία της εγκατάστασης. Φυσικά, για λόγους που θα εξηγηθούν στην συνέχεια, το σύστημα διαθέτει και μη αυτοματοποιημένη λειτουργία, όπου οι αρμόδιοι μηχανικοί έχουν πλήρη έλεγχο όλων των παραπάνω στοιχείων.Η υλοποίηση του συστήματος έχει γίνει με PLC S300 της Siemens. Επιπλέον έχει υλοποιηθεί και μία (1) Διεπαφή Χρήστη (User Interface, UI), χρησιμοποιώντας το λογισμικό TIA Portal για την λειτουργία του αντλιοστασίου από τους μηχανικούς. Το UI αποτελείται από μία (1) οθόνη αφής HMI (Human Machine Interface) στον πίνακα ελέγχου, το οποίο όμως είναι και προσομοιωμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στα γραφεία των εγκαταστάσεων. Τέλος στο UI έχουν υλοποιηθεί συστήματα παρακολούθησης όλων των στοιχείων του αντλιοστασίου, έτσι ώστε στο τέλος το σύστημα αυτοματισμού να αποτελεί ένα σύστημα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά