Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία διαδικτυακού αποθετηρίου για την επισκόπηση και επεξεργασία τρισδιάστατων νεφών σημείων με χρήση ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα

Dafermos Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B8F83821-3BC1-4600-BF16-F32F4DB21CC5
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Δαφέρμος, "Δημιουργία διαδικτυακού αποθετηρίου για την επισκόπηση και επεξεργασία τρισδιάστατων νεφών σημείων με χρήση ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82956
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι κλασικές αλλά και σύγχρονες μέθοδοι τοπογραφικής αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης π.χ. μέσω σαρώσεων με LiDAR, ή με φωτογραμμετρικές μεθόδους παράγουν μεγάλο όγκο δεδομένων, συνήθως με τη μορφή τρισδιάστατων νεφών σημείων (3D point clouds). Τα υπάρχοντα υπολογιστικά συστήματα και λογισμικά επεξεργασίας χωρικών δεδομένων αδυνατούν συχνά να τα διαχειριστούν λόγω του όγκου τους ή δεν παρέχουν την επιθυμητή λειτουργικότητα για την περαιτέρω ανάλυσή τους. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για λογισμικά και εργαλεία επεξεργασίας τα οποία θα καλύψουν αυτό το κενό.Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής, στα πρότυπα χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού & Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), η οποία θα λειτουργεί ως αποθετήριο δεδομένων μορφής νέφους σημείων, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητες τόσο επεξεργασίας όσο και οπτικοποίησής τους. Η εφαρμογή θα συνδέεται με μία βάση δεδομένων για την αποθήκευση και ανάκτηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της πληροφοριών. Το περιβάλλον της θα πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη, απλοποιώντας τις διαδικασίες χειρισμού και επεξεργασίας των δεδομένων.Έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής που υλοποιήθηκε περιλαμβάνουν ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που επιτρέπει τη διαχείριση χρηστών, τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των δεδομένων, την κατάλληλη οπτικοποίηση καθώς και σειρά εργαλείων επεξεργασίας νεφών σημείων. Η δημιουργία της εφαρμογής βασίστηκε στη χρήση του πλαισίου ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών Django και της βάσης δεδομένων PostgreSQL με τις γεωχωρικές της επεκτάσεις PostGIS και PGPointCloud. Ως γλώσσα προγραμματισμού για τη σύνδεση των επιλεγμένων λογισμικών χρησιμοποιήθηκε η Python, που είναι και η γλώσσα προγραμματισμού του Django.Ο χειρισμός γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων νεφών σημείων έγινε χρησιμοποιώντας κατάλληλες βιβλιοθήκες, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι Leaflet, GDAL και PDAL. Η οπτικοποίηση τρισδιάστατων δεδομένων σε περιηγητές ιστού έγινε με χρήση του λογισμικού Potree, που βασίζεται στην τεχνολογία WebGL. Η υλοποίηση της επιθυμητής πρόσθετης λειτουργικότητας του Potree επιτεύχθηκε με παραμετροποίησή του μέσω των βιβλιοθηκών PDAL & GDAL, εντός του πλαισίου ανάπτυξης Django. Επίσης, έγινε προσπάθεια για δημοσίευση της εφαρμογής στο Διαδίκτυο με τον Apache web server.Τέλος, η εφαρμογή που αναπτύχθηκε (PC Repository) δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους να αποθηκεύουν, οπτικοποιούν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται δεδομένα νεφών σημείων χρησιμοποιώντας διαδεδομένους περιηγητές ιστού, χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν εξειδικευμένο λογισμικό.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά