Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Έλεγχος θερμοκρασίας ξηραντήριου για την παραγωγή γυψοσανίδας

Tigkas Anargyros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/04F288BA-AB17-4C17-A423-F7459FF1E491
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανάργυρος Τίγκας, "Έλεγχος θερμοκρασίας ξηραντήριου για την παραγωγή γυψοσανίδας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.82958
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση της αποδοτικότερηςστρατηγικής ελέγχου της θερμοκρασίας ξηραντήριου σε εργοστάσιοπαραγωγής γυψοσανίδας. Για την εύρεση αυτή, η μεθοδολογία πουακολουθήθηκε συμπεριλαμβάνει αρχικά την αναγνώριση του μαθηματικούμοντέλου που περιγράφει την διεργασία. Η αναγνώριση του μοντέλου έγινεμε την βοήθεια μετρήσεων εισόδου-εξόδου της διεργασίας του ξηραντήριουπου πάρθηκαν από το εργοστάσιο της KNAUF. Έπειτα πραγματοποιήθηκε ηβαθμονόμηση του ελεγκτή μέσω των μεθόδων LAMBDA, Ziegler-Nichols καιCohen-Coon οι οποίες εφαρμόστηκαν διαδοχικά σε τρία πιθανά σενάριαμοντέλου και ελεγκτή. Τα συμπεράσματα που διεξήχθησαν προσδιορίζουν τοιδανικό μαθηματικό μοντέλο για την περιγραφή της διεργασίας τουξηραντήριου καθώς και την αποδοτικότερη μέθοδο βαθμονόμησης του ενδυνάμει ελεγκτή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά