Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναλυτικός χαρακτηρισμός μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου με φασματοσκοπικές μεθόδους

Karousou Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2CEF90D9-38BC-40BD-803A-49B1773BD7A0
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάννα Καρούσου, "Αναλυτικός χαρακτηρισμός μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου με φασματοσκοπικές μεθόδους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83053
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας με θέμα «Αναλυτικός χαρακτηρισμός μεσαίων κλασμάτων πετρελαίου με φασματοσκοπικές μεθόδους», ήταν η ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών κατάλληλων για την λεπτομερή περιγραφή της σύστασης των μεσαίων πετρελαϊκών κλασμάτων. Συγκεκριμένα αναπτύχθηκαν οι μεθοδολογίες της φασματοσκοπικής ανάλυσης στο εγγύς και μέσο υπέρυθρο (Near, Mid infrared) και της αέριας χρωματογραφίας - φασματοσκοπίας μάζας (GC-MS) και εφαρμόστηκαν σε 36 δείγματα αεροπορικών καυσίμων (jet fuel) και σε δείγματα ντίζελ θέρμανσης και κίνησης.Τα δεδομένα της υπέρυθρης φασματοσκοπίας σε συνδυασμό με τεχνικές ιεραρχικής ταξινόμησης αποδείχθηκαν κατάλληλα για την ταυτοποίηση των διαφορετικών κλασμάτων.Με την τεχνική GC-MS ταυτοποιήθηκαν και προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των κανονικών αλκανίων και των βασικών πολυαρωματικών συστατικών (PAH) στα δείγματα. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε ο ημιποσοτικός προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των αλκυλιωμένων παραγώγων των PAH.Τα παραπάνω λεπτομερή αναλυτικά δεδομένα είναι απαραίτητα στον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων αυτών, στο σχεδιασμό των φυσικοχημικών διεργασιών στις οποίες συμμετέχουν και στην περιβαλλοντική ταυτοποίηση τους, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την πρόβλεψη ιδιοτήτων τους.Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, PAHs λόγω του μεγάλου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σχετικά με αυτές τις ενώσεις εξαιτίας των μεταλλακτικών και καρκινογενών ικανοτήτων τους. Θεωρούνται μια από τις περισσότερο επικίνδυνες ομάδες των ρυπαντών οργανικών ενώσεων και είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον ανθρώπινο οργανισμό.Στην εργασία αυτή, όπως αναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 36 δείγματα:✓ 16 δείγματα JET✓ 6 δείγματα GAS OIL ΚΙΝΗΣΗΣ✓ 14 δείγματα GAS OIL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΤα δείγματα αυτά ελήφθησαν από το χημείο της MOTOR OIL (HELLAS) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. και η επεξεργασία τους έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά