Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στεγανογραφία πληροφορίας χρησιμοποιώντας ραδιόφωνο οπισθοσκέδασης

Topalis Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AADE59F3-E9D7-4099-9A99-B22E38401A27
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθανάσιος Τοπάλης, "Στεγανογραφία πληροφορίας χρησιμοποιώντας ραδιόφωνο οπισθοσκέδασης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83071
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Recent advances in ambient, FM backscatter radio showed the feasibility ofpiggybacking an audio signal on top of a broadcast FM radio transmission.In conjunction with the weak transmission power inherent in backscatter ra-dio systems, this work exploits FM ambient backscatter to achieve covertcommunication. Information in the form of plain text is converted to a wide-band audio signal using Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) modula-tion, resulting in a noise-like audio signal undergoing Frequency Modulation(FM) before being backscattered to a conventional smart phone equippedwith FM radio, acting as the receiver. A Linear Feedback Shift Register(LFSR), provided with a key completely determining its output, generatesthe symbol sequences that serve as spreading sequences in DSSS, thus addinga Private-Key Encryption layer to enhance the cryptosystem's robustness. ARepetition Code is utilized as a way of error correction to increase the per-formance. Besides simulations, a prototype was implemented to verify thefeasibility of the proposed concept.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά