Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Παραγωγή βελτιωμένων βιοεξανθρακωμάτων για περιβαλλοντικές χρήσεις

Machairas Evaggelos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6A4EEB28-8B05-4962-B874-BC2E0C714C25
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευάγγελος Μαχαίρας, "Παραγωγή βελτιωμένων βιοεξανθρακωμάτων για περιβαλλοντικές χρήσεις ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.83111
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Παραγωγή βελτιωμένων βιοεξανθρακωμάτων για περιβαλλοντικές χρήσεις» ήταν η διερεύνηση της προσροφητικής ικανότητας ρύπων από ενεργοποιημένα και μη εξανθρακώματα αγροτικών αποβλήτων, όπως πυρήνων ροδάκινου, κελυφών αμυγδάλου, κελυφών καρυδιού, κομπόστας και κληματίδων. Τα εξανθρακώματα παρασκευάστηκαν από πυρόλυση των προαναφερθέντων πρώτων υλών σε θερμοκρασίες 700-800oC. Εν συνεχεία, ακολούθησε η φυσική ενεργοποίηση των παραγόμενων εξανθρακωμάτων στις αντίστοιχες θερμοκρασίες, με ατμό ή διοξείδιο του άνθρακα. Τα προϊόντα αναλύθηκαν ως προς τη σύσταση και την απόδοσή τους σε εξανθράκωμα, βιοέλαιο και βιοαέριο. Παράλληλα μετρήθηκε η ειδική επιφάνεια, ο όγκος και το μέγεθος των πόρων τους.Ακολούθησε συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κυρίως για τις συνθήκες στις οποίες επετεύχθησαν οι υψηλότερες τιμές ειδικής επιφάνειας, πορώδους και απόδοσης βιοεξανθρακώματος. Συνολικά, παρατηρήθηκε ότι υψηλότερες τιμές ειδικής επιφάνειας και μέσου μεγέθους πόρων εμφανίστηκαν σε υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας παρουσία ατμού. Αντίθετα, τα ενεργοποιημένα εξανθρακώματα παρουσία διοξειδίου του άνθρακα εμφάνισαν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και μικρότερη ειδική επιφάνεια. Τα εξανθρακώματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω ως προσροφητικά υλικά ρύπων είναι εκείνα που προέκυψαν μετά από ενεργοποίηση με ατμό, για τα δείγματα πυρήνων ροδάκινου των 600oC, κελυφών αμυγδάλου και κελυφών καρυδιού των 700oC, κομπόστας των 800oC, καθώς επίσης και όλα τα ενεργοποιημένα εξανθρακώματα παρουσία CO2 στους 800oC.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά